Hvil deg min venn, så tar vi en økt til

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På LHL Farsund og Lyngdal sine arrangementer/møter er det ytret ønske om at lokallaget bidrar til at turstiene i naturområdene i Farsund tilrettelegges med hvilebenker slik at flere kan legge turen dit. Man ønsker seg turstier som det er mulig å benytte selv om man har problemer med pusten eller annet fysisk handicap som gjør det nødvendig å dele turen inn i kortere etapper med hvilepauser. Mange har lett for å isolere seg og sliter med å komme seg ut. Lokallaget mener derfor at hvilebenker langs turløyper vil kunne motivere til å kommer seg ut i naturen og delta i aktivitet sammen med andre

Målsetting

Vi vil sette ut hvilebenker langs turstier- og løyper i turområder i Farsund kommune slik at flere kan komme seg ut og være i fysisk aktivitet. I prosjektperioden tar vi sikte på å plassere ut 30 hvilebenker langs turløypene.

Målgruppe

Hjerte- kar- og lungesyke, slagrammede og andre funksjonshemmede og kronisk syke, men også andre som trenger hvilepauser på sine rusleturer.

Antall personer i målgruppen

190

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil legge til rette for hvileplasser i eksisterende turløyper i Farsund kommune og gå til innkjøp av 30 hvilebenker som skal plasseres ut langs disse. Løypene hvor benkene skal plasseres vil ha varierende lengder og vil fortrinnsvis være rundløyper. Avstanden mellom hvileplassene/benkene vil tilpasses terrenget og turløypens vanskelighetsgrad. Noen av de aktuelle løypene mangler bare hvileplasser og det må kun foretas mindre justeringer. Vi ser i dag mulighet for at minst en av løypene kan tilpasse rullestolbrukere. Mange av våre medlemmer kan vanskelig involveres i arbeid som er fysisk tungt slik at dugnadsarbeidet vil bli ivaretatt av frivillige blant familie og venner og andre støttespillere. De som pga helsa ikke kan delta på dugnad vil bidra med å velge hvilke løyper vi skal plassere ut benker langs. Når samtlige hvilebenker er utplassert planlegger vi en markering. Lokalavisen Lister vil bli invitert til denne. Vi vil trykke opp informasjonsark med tur- og aktivitetsprogram og våre medlemmer vil bli bedt om å spre informasjon om prosjektet i sine nettverk. Informasjon vil også bli delt med andre lag og foreninger og vi vil be om at kommunen og Lister Friluftsråd legger informasjon på sin nettside.

Fremdriftsplan

Vi vil starte arbeidet med transport og utplassering av hvilebenker tidlig på sensommeren/tidlig høst 2018. Det betyr at vi kan ha mye klart før vinteren 2018/2019. Dersom vinteren kommer tidlig, vil vi fortsette arbeidet med utplassering av benker våren 2019. Etter hvert som turløypene er ferdig tilrettelagt vil lokallaget gjennomføre turer og aktiviteter i dem.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Hvil deg min venn så tar vi en økt til.pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Olaf Ertzeid

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Hvil deg min venn, så tar vi en økt til
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2018: kr 100 000
Startdato
03.07.2018
Sluttdato
01.07.2019
Status
Under gjennomføring