Hvordan virker dette landet egentlig?

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kommunene innenfor nedslagsfeltet til dette prosjektet har en stor gruppe migranter uten tilknytning til arbeidsliv eller rettigheter til voksenopplæring. I våre andre tiltak kommer vi jevnlig i kontakt med målgruppen, og vi ser hvilke utfordringer de sliter med igjennom manglende integrering og inkludering i samfunnet. Det kreves god norskforståelse, kulturforståelse og digital kunnskap for å kunne benytte seg av ens rettigheter og muligheter.

Målsetting

– Tilby språkkafé med aktiviteter til 35 deltakere en dag pr. uke i hele prosjektperioden. – Bemanne tiltaket med 8 frivillige hver åpen dag. – Sertifisere 30 frivillige i prosjektperioden. – Tilby oppfølging fra frivillige til alle deltakere som ønsker og har behov for det

Målgruppe

Primærmålgruppe er voksne migranter uten rettigheter til norskopplæring som sliter med å forstå og finne frem i det offentlige systemer.

Antall personer i målgruppen

150

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltaket benytter synergieffekter av å kombinere erfaringer fra tidligere prosjekter vi har gjennomført. Ved å tilby en-til-en-oppfølging fra våre sertifiserte frivillig med base i vår språkafé, kan vi hente ut effekter som ikke kommer hver for seg. Vår språkkafé vil tilby mat, kursing, aktiviteter, spill og andre verktøy for å bidra til økt språkforståelse. Vi vil benytte vårt kafélokale Kaffekoppen som base for prosjektet. Her vil vi har rom for 35 deltakere hver gang, og 5-10 frivillige til å gjennomføre aktiviteten. Vår prosjektleder vil også ha ansvar for å intervjue og sertifisere aktuelle frivillige som ønsker å følge opp våre deltakere i hverdagsutfordringer. Denne oppfølgingen er ikke tidsbegrenset, men avtales mellom de to partene. Oppfølgingen behøver ikke være knyttet til åpningstidene i kafeen, men kan avtales når som helst. Oppfølgingen skal skje på deltakers premisser, og brukermedvirkning skal stå i fokus.

Fremdriftsplan

Prosjektet skal start opp 1.7.22. Lokalet er klart til bruk, og ansatte er på plass. Rekruttering og sertifisering av frivillige vil start opp samtidig, og bruk av frivillige i oppfølgingen vil skje i oktober-22. Det vil gjennomføres to evalueringer årlig, samt to møter i styringsgruppen. Prosjektgruppe vil møtes månedlig. Rapport til Dam skal leveres innen 1.6 hvert årlig. Aktiviteter i prosjektet er kontinuerlig igjennom hele perioden.

Prosjektleder/forsker

Tore Hjørnevik

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Hvordan virker dette landet egentlig?
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 466 000, 2023: kr 466 000
Startdato
02.01.2023
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring