Hvordan virker dette landet egentlig?

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kommunene innenfor nedslagsfeltet til dette prosjektet har en stor gruppe migranter uten tilknytning til arbeidsliv eller rettigheter til voksenopplæring. I våre andre tiltak kommer vi jevnlig i kontakt med målgruppen, og vi ser hvilke utfordringer de sliter med igjennom manglende integrering og inkludering i samfunnet. Det kreves god norskforståelse, kulturforståelse og digital kunnskap for å kunne benytte seg av ens rettigheter og muligheter.

Målsetting for prosjektet

– Tilby språkkafé med aktiviteter til 35 deltakere en dag pr. uke i hele prosjektperioden. – Bemanne tiltaket med 8 frivillige hver åpen dag. – Sertifisere 30 frivillige i prosjektperioden. – Tilby oppfølging fra frivillige til alle deltakere som ønsker og har behov for det

Målgruppe

Primærmålgruppe er voksne migranter uten rettigheter til norskopplæring som sliter med å forstå og finne frem i det offentlige systemer.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Tiltaket benytter synergieffekter av å kombinere erfaringer fra tidligere prosjekter vi har gjennomført. Ved å tilby en-til-en-oppfølging fra våre sertifiserte frivillig med base i vår språkafé, kan vi hente ut effekter som ikke kommer hver for seg. Vår språkkafé vil tilby mat, kursing, aktiviteter, spill og andre verktøy for å bidra til økt språkforståelse. Vi vil benytte vårt kafélokale Kaffekoppen som base for prosjektet. Her vil vi har rom for 35 deltakere hver gang, og 5-10 frivillige til å gjennomføre aktiviteten. Vår prosjektleder vil også ha ansvar for å intervjue og sertifisere aktuelle frivillige som ønsker å følge opp våre deltakere i hverdagsutfordringer. Denne oppfølgingen er ikke tidsbegrenset, men avtales mellom de to partene. Oppfølgingen behøver ikke være knyttet til åpningstidene i kafeen, men kan avtales når som helst. Oppfølgingen skal skje på deltakers premisser, og brukermedvirkning skal stå i fokus.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet skal start opp 1.7.22. Lokalet er klart til bruk, og ansatte er på plass. Rekruttering og sertifisering av frivillige vil start opp samtidig, og bruk av frivillige i oppfølgingen vil skje i oktober-22. Det vil gjennomføres to evalueringer årlig, samt to møter i styringsgruppen. Prosjektgruppe vil møtes månedlig. Rapport til Dam skal leveres innen 1.6 hvert årlig. Aktiviteter i prosjektet er kontinuerlig igjennom hele perioden.

Prosjektleder

Tore Hjørnevik

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Hvordan virker dette landet egentlig?
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 466 000, 2023: kr 466 000, 2024: kr 466 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
30.06.2025
Status
Under gjennomføring