I samme båt

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Som resultat av den pågående corona-epidemien, har ADHD Norge måtte avlyse og utsette flere planlagte arrangement. Dette innebærer også en reduksjon i nasjonal opplæring og kursing av våre likepersoner. ADHD Norge ønsker derfor å lage en podkastserie sammen med FFO og Dysleksi Norge som kan benyttes av alle organisasjoner som driver med frivillig likepersonsarbeid.

Målsetting: Målet er å øke kompetansen til de frivillige likepersonene og bidra til økt rekruttering av nye likepersoner.

Målgruppe: Målgruppen for dette prosjektet er altså frivillige likepersoner fordelt på FFOs 84 medlemsorganisasjoner.

Metode: Gjennom podkast serien «I samme båt» tar man i hvert program for seg et tema som våre likepersoner har etterspurt mer kunnskap om. Sammen med FFO og Dysleksi Norge vil vi sende ut et spørreskjema til alle frivillige organisasjoner, der vi vil kartlegge hva slags merkunnskap likepersonene ønsker seg. Trenger de mer kunnskap om hvordan man møter folk i krise, eller er det opptatt av grenseoppgangene mellom frivillig versus profesjonell? Prosjektgruppen vil påse at temaene her er universelle og kan benyttes av alle organisasjoner. Metodetanken her er å sidestille erfaringsbasert kunnskap og fagkunnskap, og motivere til samarbeid og dialog mellom hjelpeapparatet og frivilligheten, for på den måten å skape en tverrfaglig kompetanseheving.

Tidsplan: Prosjektperioden vil starte opp i desember 2020 og Podkastene forventes ferdigstilt, annonsert og lansert medio oktober 2021. Prosjektleder i ADHD Norge, vil sammen med frivillige i likepersonsutvalget, sette opp en arbeidsgruppe som skal jobbe ut manus og regi til mellom 6- 8 podkastepisoder om likepersonsrollen. Hver episode vil ha en varighet på mellom 30 til 40 minutter, avhengig av tema.

Forventet resultat: Podkastene vil gi økt kunnskap og kompetanse om hva det vil si å være en likeperson, og vil kunne bidra til økt rekruttering.

Prosjektleder

Monika Nordli

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
I samme båt
Organisasjon
ADHD NOrge
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
28.10.2020