– Å bli en del av «I Samme Båt» har reddet livet mitt

Da suget etter rus kom, pusset Eva båt for harde livet. Det reddet henne.

– Jeg kunne komme hit klokken 07 på morgenen for å jobbe. Det er noe med å ha noe fysisk å holde på med, som gjorde at jeg fikk tankene vekk fra rus, sier Eva Mari Johansen.

I juni kan hun markere to år som rusfri. Allerede som 13-åring begynte hun å ruse seg. I perioder har det vært mye rus, mens hun i andre perioder har fungert godt og blant annet tatt utdannelse som barne- og ungdomsarbeider.

«På tide å gi seg nå?»

Men som følge av en svært krevende livssituasjon havnet hun til slutt opp på gata, der hun sov på et offentlig toalett og ruset seg stadig mer. På sankthansaften i 2022 møtte hun Kenneth Fauske, som selv har en bakgrunn med rusutfordringer, men som nå jobber mye frivillig og er ansatt som organisasjonsmedarbeider i A-larm.

– Kenneth sa til meg at «det er vel på tide å gi seg nå? Ellers har du nok ikke så lenge igjen». Det ble en vekker for meg, sier hun.

Eva sluttet med rus. Det høres kanskje enkelt ut, men er langt fra det. Det har krevd beinhardt arbeid og mye viljestyrke. Men én ting er Eva sikker på:

– Å bli en del av «I Samme Båt» har reddet livet mitt. Det er jeg ikke i tvil om.

Fysisk arbeid ble redningen

For når rusen skulle kuttes, måtte den erstattes med noe. Og «noe» ble fysisk arbeid gjennom prosjektet «I Samme Båt», i regi av A-larm. Eva, som aldri før hadde tatt i en hammer, lærte seg å pusse, klinke og tette kvisthull i treverket på en gammel trebåt.

Sammen med de andre deltakerne i prosjektet jobbet hun seg stadig lenger vekk fra rusen, og inn i et sosialt nettverk, som nå også har gjort henne til frivillig og gruppeleder for A-larm Ung. Selv er hun overbevist om at «I Samme Båt» var redningen. Og det er hun ikke alene om å føle.

Prosjektet kom i stand etter et samarbeid mellom deltagere fra ulike fellesskap og med hjelp fra ettervernstilbudet i Larvik kommune. Flere av deltakerne opplevde det samme som Eva; de ønsket noe mer og trengte et aktivitetstilbud. En av dem som var med kom med ideen «hva om vi pusser en båt?».

– I fellesskap ville vi skape en trygg og sosial arena for mestring, aktivisering og nettverksbygging. Jeg og en til av oss som var med å starte «I Samme Båt», var lei av at alle de kommunale etterverntilbudene ikke var et aktivitetstilbud. Vi opplevde ettervernet mer som et rent oppfølgingstilbud som besto av koordinering og samtaler. Vi ville ha mer, og vi ville ha noe og gjøre, sier prosjektleder Kenneth Fauske.

Fikk båten gratis

Som ildsjeler flest måtte de bruke alt de hadde av kreativitet for å få det til. De kom i kontakt med en mann som hadde en Plattgatter – en 23 fot stor trebåt. Han tente på ideen, og ga dem båten gratis. Men å frakte en gammel trebåt er ikke gratis.

– Selv om vi hadde planen og ønskene hadde vi jo ingen penger. Noen bidro med litt pant og noe gikk fra min egen lomme i starten. Men folk var veldig greie og støttende. Etter hvert startet vi en spleis som vi fikk inn litt penger på. Da begynte ballen å rulle, forteller Kenneth, og fortsetter:

– Vi var også heldige som fikk en god pris av Waypoint i Larvik når den kom til frakt av båten. Som ble fraktet flere ganger frem til vi landet på Tanum, hvor vi er i dag.

Selv med noe midler pleis og donasjoner til frakt og oppstart gjensto mye.

– Vi var veldig heldige som fikk tomten av Larvik kommune, som også er en av samarbeidspartnerne i prosjektet. Men vi trengte fortsatt et stort telt som kunne fungerer som verksted og verktøy, sier Kenneth.

Lærte å søke midler

Han skjønte raskt at hvis prosjektet skulle bli en realitet måtte han lære seg noe nytt.

– Jeg hadde hørt at man kunne søke midler til gode prosjekter. Men jeg hadde ikke så mye kunnskap om slikt. Det skal vel også nevnes at jeg var nok ikke den som fulgte mest med i norsktimene heller, smiler Kenneth, og fortsetter:

– Jeg bestemte meg for å bruke helgene mine på å lære meg dette med å søke midler. Jeg angrer ikke et sekund på all tiden jeg har brukt på det. For min egen del så er det nok også noe av det jeg har vokst mest på. Jeg ble nødt til å lære meg og sette ord på tankene mine, og ikke minst disiplin og struktur. Det føler jeg har gitt meg en enorm vekst.

– Jeg kan skrive søknader!

Med god hjelp fra blant annet A-larm ble søknaden skrevet, og sendt til Dam. Gleden var stor da søknaden ble innvilget.  

– Jeg takker alle som har brukt sin tid på og hjelpe meg å formulere søknader. Så hvis noen der ute leser dette og er i tvil om de kan skrive søknader vil jeg bare si «Hei jeg heter Kenneth og jeg har vært en rusmisbruker store deler av livet. Jeg kan skrive søknader! Så kan jeg, ja da kan du også».

Som et synlig resultat på innsatsen står i dag står plattgatteren i et flott telt på Tanum i Larvik, der de har også lokaler til både verktøy og sosiale aktiviteter.

Trygt og godt fellesskap

Tillit er viktig i prosjektet, og deltakerne kan selv låse seg inn når der har lyst til å jobbe. Med seg i prosjektet har de blant annet en båtbygger, som bidrar med avgjørende fagkompetanse.

Deltakerne møtes fast to ganger i uka. Mandager er det aktivitetsdag, hvor de drar på turer sammen i nærmiljøet, mens torsdager er satt av til båtpuss. Målet er å få båten på sjøen til trebåtfestivalen i Risør. Men om det blir i år eller neste år, er mindre viktig.

– Vi er jo utålmodige, så vi vil helst at ting skulle skjedd i går, men en viktig del av prosjektet er å lære seg å bli tålmodig og å gjøre dette skikkelig, sier Kenneth.

Det viktigste er at prosjektet har bidratt med aktivitet, mestring og samhold for deltakerne. – Vi har skapt et trygt og godt fellesskap, og «I Samme Båt» har blitt et veldig populært tilbud. Vi får veldig mange gode tilbakemeldinger og det er veldig tydelig at deltagerne setter pris på et lavterskel aktivitetstilbud. Det har blitt mye viktigere for meg og deltakerne enn det vi trodde da vi startet, sier Kenneth.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ideen oppstod som et behov for en felles aktivitetsarena på ettermiddag/kveldstid i Larvik. Flere brukere hadde over tid benyttet seg av flere tilbud innenfor ettervern, men kjente på at noe manglet. De savnet det ene stedet hvor de kunne møtes i rusfrie nettverk, være aktive sammen og kjenne på mestring gjennom å utføre fysisk arbeid. Ideen «I Samme båt» kom som et resultat av en felles ide fra brukere av ettervernsgrupper. De savnet et tilbud som er tilgjengelig når andre ettervernstilbud var stengt. Nyere forskning på recovery har utforsket og beskrevet sosiale opplevelser som fundamentalt i bedringsprosesser. Mange personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer opplever at sosial ulikhet og eksklusjon fra lokalmiljøet er et hinder i tilfriskningsprosessen. In Bin (2016) fant at brukere og pårørende opplever ulike barrierer i tilfriskningsprosesser og hever at personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser opplever utfordringer i tilfriskningsprosesser på grunn av marginalisering, stigmatisering, sosialt utenforskap, dårlig tilgang til helsehjelp og vanskelige økonomiske forhold. Mål: • Utvikle «I samme båt» som et helhetlig ettervernstilbud gjennom a) pusse opp 23 fots trebåt fra begynnelse til ferdig sluttprodukt. b) ukentlige aktivitets- og fritidsgruppe

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet vektlegger brukerstyring gjennom aktivisering, mestring og nettverksbygging. Hovedaktiviteten er at gruppen i fellesskap skal pusse opp og restaurere en 23 fots trebåt. Fra begynnelse til ferdig sluttprodukt. I løpet av prosjektperioden vil gruppen måtte tilegne seg kunnskap om oppussing, planlegge prosessen fra A til Å sammen og hver og en er avhengig av hverandre for å nå målet – en ferdig oppusset 23 fots trebåt. Prosjektet består av to aktivitetsdager som vil gjennomføres hver uke. Det skal gjennomføres 2 samlinger pr uke. Samling 1 vil ha et fokus på aktivitet og friluftsliv gjennom inkludering og sosialt fellesskap. Samling 2 vil dreie seg om selve oppussings delen. Vi skal benytte oss av kunnskap og kompetanse på tvers av generasjoner og tilrettelegge for mestringsarenaer. Prosjektet har en prosjektleder som følger opp gruppen og som også rekrutterer og følger opp frivillige som bistår gruppen med fagkunnskap. Gruppen har tilknyttet seg flere frivillige, og frivillige som har fagkompetanse innenfor trebåter og oppussing. Tilbudet er lavterskel, gratis og uten påmelding. Deltakerne som deltar ønsker det frivillig. Evalueres gjennom spørreundersøkelse på enalyzer. Alle som deltar i de ulike trinnene får tilsendt en lenke med et anonymt spørreskjema for å gi deres tilbakemelding. A-larm bruker programmet plusoffice. Her loggføres alle rutiner. Uønskede hendelser følges opp av HR-leder i A-larm. • Deltakerne: Gi en meningsfull hverdag og forhindre til tilbakefall • Målgruppen: Gir mestring og forsmak av arbeidsfokus og sosiale relasjoner. Prosjektet vil på lang sikt: • Deltakerne: Første steg mot å komme seg i arbeidsrettet aktivitet. • Målgruppen: Gi felleskap som kan føre dem ut av rusen og inn i arbeidsrettet aktivitet. • Befolkningen: Tar i bruk ressursene som finnes i Larvik kommune, og det kan være aktuelt på sikt å utvikle konseptet til sosialt entreprenørskap gjennom at gruppen pusser opp båter på bestilling.

Antall deltakere

40

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Hvilke positive virkninger for deltakere, målgruppen og befolkning Prosjektet vil på kort sikt kunne ha følgende positive virkninger: • Deltakerne: Gi en meningsfull hverdag og forhindre til tilbakefall • Målgruppen: Gir mestring og forsmak av arbeidsfokus. Nytt fellesskap og nye sosiale relasjoner i rusfrie nettverk Prosjektet vil på lang sikt kunne ha følgende positive virkninger: • Deltakerne: Første steg mot å komme seg i arbeidsrettet aktivitet. • Målgruppen: Gi felleskap som kan føre dem ut av rusen og inn i arbeidsrettet aktivitet. • Befolkningen: Tar i bruk ressursene som finnes i Larvik kommune, og det kan være aktuelt på sikt å utvikle konseptet til sosialt entreprenørskap gjennom at gruppen pusser opp båter på bestilling. Resultatene vil kommuniserer ut på følgende måte: 1. Informasjon om prosjektet ut til lokale og nasjonale medier 2. Møter med politikere i Larvik kommune som kan se effekten og betydningene «I samme båt» har for deltakeren gjennom opplevelse av mestring og ferdig sluttprodukt. Opplevelsen av at gruppen sammen har mestret et omfattende prosjekt fra begynnelse til slutt. Endring fra å være bruker til å være deltaker i et prosjekt som leverer et ferdig produkt. 3. Informasjon på sosiale medier om prosjektets fremgang.

Plan for gjennomføring

1. Rekruttering av frivillige: Skjer kontinuerlig. 2. Opplæring av frivillige: Informasjon om taushetsplikt, etiske retningslinjer og kunnskap om A-larm som organisasjon. 3. Rekruttering av Deltakere: Markedsføres og jobbes kontinuerlig med å få finne deltakere som ønsker at aktivitetstilbud. I samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere som ARA, kommuner og NAV. 4. Evaluering og brukerinvolvering: prosjektet er basert på brukerstyring, og det vil fortløpende blir evaluert og gjort endringer underveis i tråd med de innspill som kommer.

Prosjektleder

Kenneth Fauske

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
I samme båt
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring