Idrett for alle

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn for prosjektet var å gjøre LTN sine medlemmer oppmerksomme på hva slags muligheter som ligger i idretten. Dette med tanke på rehabilitering, selvutvikling og ikke minst grensesprenging. Målgruppen var alle LTN sine medlemmer, og fortrinnsvis ungdom mellom 16 og 35 år.

 

Prosjektet ble gjennomført på Elverum 7. til 9. september 2007 i samarbeid med Norges luftsportforbund, Norges motorsportforbund, Norges skytterforbund, Norges golfforbund og Norges funksjonshemmedes idrettsforbund. Det ble lagt opp til en liten teoretisk del med motivasjonsforedrag og en presentasjon av de ulike særforbundene som deltok. Utover dette var det kun fysiske aktiviteter som seilflyging, modellfly, ATV-kjøring, kjøring med radiostyrte biler, skyting med luftrifle og golf. Totalt var det 31 deltagere fra LTN.

 

Det ble foretatt en evaluering av helgen, og 95% av deltagerne tok seg tid til å svare på denne. Resultatet viste at alle var meget godt fornøyd både med innlosjeringen og aktivitetene. I tillegg ønsket samtlige deltagere at dette skulle bli et årlig tilbud for LTN sine medlemmer.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Bøen-Johnsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Idrett for alle
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2007: kr 105 000
Startdato
01.08.2007
Sluttdato
30.09.2007
Status
Avsluttet