Idrett og integrasjon av unge flyktninger

Søknadssammendrag

TK ønsker med dette prosjektet å være pro-aktive i forhold til å få flyktninger og innvandrere inn i organisert idrett. Vi har allerede god erfaring på at det nytter og har allerede flere aktive med flyktning bakgrunn i klubben. Vi har også en person med flyktningebakgrunn involvert i styrearbeid i boksegruppa.
TK mener at vi bør ønske det økte mangfoldet velkommen. Et mer mangfoldig samfunn er grunnleggende sett positivt. Det er mer utviklende, mer variert, mer stimulerende og utfordrende, og følges av større individuell kulturell frihet og egenart. Men det krever mye av oss å skape et fungerende flerkulturelt samfunn. Det krever respekt og forståelse for annerledeshet, men også noen felles møteplasser og verdier. Å lære oss å fungere sammen på tvers av religioner og kulturer er en av vår tids største oppgaver.
Noen av målene for prosjektet til TK Boksegruppe fremover som er inspirert av den såkalte VARD modellen:
Få ungdom med flyktning innvandrer bakgrunn mer aktivt med i klubben
Legge til rette for at ulike minoriteter kan delta aktivt i positiv idrett
Utvikle det flerkulturelle perspektivet i vår egen klubb
Legge til rette for nyskapning basert på det kulturelle mangfold
Presentere oss for nye minoritetsgrupper som kommer til Tønsberg kommune


Styrke nåværende samarbeid innad i klubben og opprette nye samarbeidspartnere

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0422.pdf

Prosjektleder/forsker

Arvid Christiansen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Idrett og integrasjon av unge flyktninger
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 345 000, 2012: kr 345 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet