Idrettsleir for funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Idrettsleiren skulle avvikles over en weekend (fre-søn) i oktober 1998

Idrettsleiren skulle avvikles over en weekend (fre-søn) i oktober 1998. Av mangel på deltakere måtte leiren flyttes to måneder – til medio desember 1998. Innholdet i leiren ble derfor litt endret. Vi endte opp med sittende volleyball, dans, svømming, sittski, skicart og terrengkjøring.

 

Innkvartering i leiligheter. Fellesaktiviteter i gymsal og svømmehallen. Uteaktiviteter som sittski, skicart og terrengkjøring foregikk også sammen. Vi hadde nok utstyr slik at ventetiden ble kort mellom hver person som fikk kjøre/prøve utstyr. De som ikke hadde lyst til å være ute, fikk holde på med aktiviteter i gymsal.

 

Ingen deltakere trakk seg etter påmelding, og aktivitetene og tidsskjemaet ble holdt. Skadenivået på deltakerne var forskjellig, men samtidig var det ikke noe problemer med å gjennomføre samlingen slik at alle fikk utbytte av det.

 

De økonomiske resultater har også vært grei. Utgiftene ble nærmest identisk med det budsjettert, totalt kr. 32.900,-.

 

Deltakerne trivdes også og syntes samlingen ga dem mye; både rent sosialt og idrettslig. De fleste deltakerne syntes å være inspirert til å fortsette med idrett når de kom hjem

 

Det viktigste videre blir imidlertid å følge opp hver enkelt deltaker etter oppholdet på leirene, slik at de får et fast tilbud om aktivitet i sitt eget lokalmiljø.

Prosjektleder/forsker

Per-Einar Johannesen

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Idrettsleir for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
1998: kr 16 500
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1998
Status
Avsluttet