Ikke bare foreldre sørger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. FFHB har i mange år arrangert samlinger for foreldre som har mistet barn. Flere ganger har deltagerne ytret ønske om å få med seg sine foreldre- altså morfar,mormor,farfar og farmor. I dag vet vi at mange besteforeldre som mister sitt barnebarn sørger “dobbelt”. De sørger over sitt døde barnebarn ,men sørger over sitt eget barn som har opplevd det katastrofale å miste et barn. De sørger ofte skjult da de vil oppfatte seg selv som de som skal være til hjelp og ikke kan vise SIN sorg.

2. Målsettingen av et slikt prosjekt er å samle deltagere til å sette sammen flere grupper av deltagere fra besteforeldregenerasjonen og foreldregenerasjonen.

3. Foreldre og besteforeldre som har mistet et barn/barnebarn med hjertefeil.

4. Ressursgruppa mener at det det kan og vil bety mye for foreldre og ikke minst besteforeldre å få lov til å sørge i lag.

5. Ønsker å bruke første halvåret i 2008 til å orientere familier som mister barn at vi vil arrangere en slik samling i oktober 2008. Vi vil også arrangere en skoleringssamling for medlemmer i ressursbanken på våren.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2007_3_0004.pdf

Sluttrapportsammendrag

Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) har i mange år hatt en egen gruppe med frivillige likemenn; “Ressursgruppa”.

Når et barn dør er det en hel familie som rammes, og venner og kollegaer blir berørt. Ressursgruppa har tidligere kun fokusert på foreldrene, men vet at mange besteforeldre har etterlyst bedre oppfølging og et ønske om å bli sett. Besteforeldre har ofte en dobbel sorg når et barn dør, de har mistet et barnebarn og synes det er svært tøft å se sine egne barn og svigerbarn ha det så vondt.

For besteforeldre har det ofte vært forventet at de skal være sterke og stille opp med praktisk hjelp i forbindelse med et dødsfall. For besteforeldre kan det være ekstra tøft å ikke finne plass og tid til sin egen sorg, i tillegg til at de skal være sterke og en ressurs for sine barn og andre barnebarn.

FFHB ønsket nå å invitere til en samling for både foreldre og besteforeldre, hvor de kan treffe andre foreldre og besteforeldre for å dele sine erfaringer.

Helgen 24.-26. oktober ble samlingen arrangert på Quality Olavsgaard Hotel utenfor Oslo. Til sammen 35 deltagere, hvorav 12 var besteforeldre, var samlet til gruppesamtaler og diskusjon. 2 av besteforeldrene delte sine sterke historier i plenum, og mange erfaringer ble utvekslet. Sammen med nydelig sang og fremføring av dikt, ble det en flott ramme rundt en spesiell helg for mange.

Ressursgruppa er svært takknemlige for at vi fikk støtte fra Helse og Rehabilitering slik at vi kunne arrangere denne samlingen. Besteforeldre kan være en stor og viktig ressurs for en familie i krise, og det at vi tar vare på dem og er inkluderende i vårt arbeid er viktig.

Prosjektleder/forsker

Anne Giertsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Ikke bare foreldre sørger
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
2008: kr 240 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet