«Ikke sammen, likevel nær»

Søknadssammendrag

Prosjektet er kommet til som følge av eksisterende dialog mellom Vestby kommune og Mental Helse i forbindelse med Ung Arena og det Dam-støttede prosjektet «Ambulerende lavterskeltilbud», der vi i utrullingsfasen har møtt utfordringer som følge av pandemien. Det handler nå stadig mer om hvordan vi kan kommunisere med de unge når fysiske møter ikke er aktuelt.

Vi har under utvikling en digital kommunikasjonsplattform, en app. Her er vi snart i mål, men møter utfordringer i form av manglende kunnskap og kapasitet når det gjelder drift av denne type plattform, samt ressurser til å kunne gjennomføre dette på grunn av alle restriksjoner som vi må forholde oss til som følge av at Follo nå er episenteret for smitteutviklingen. Vi vil identifisere og kurse 5-10 ungdommer i å drifte den digitale tjenesten. Dette vil vi gjøre i nært samarbeid med NAV Vestby og teknologiselskapet Dugnad.

Denne tjenesten vi endre dialogen med de unge vesentlig i en tid der kommunens to ungdomsklubber er stengt. Vi vet at flere enn vanlig opplever utfordringer som følge av pandemien og det er svært viktig å komme igang med forebyggende tiltak så tidlig som mulig.

Målsettingen er å gi de unge et sted å sette ord på sine utfordringer, på deres premisser, via en lett tilgjengelig, digital tjeneste.

Vi ønsker å vise de unge at kommunen bryter nye barrierer og at det etableres nye virkemidler som gjør at de unge faktisk kan få rask respons når det trenger det.

Samtidig ønsker vi å engasjere de unge ved å delta i utviklingen og driftingen av kommunikasjonsverktøy, samt som samtalepartnere for de som gjennomfører sertifiseringskurset.

Vårt mål med prosjektet er at det skal bli en ledestjerne for andre kommuner og at denne måten å arbeide på blir en integrert del av flere kommunenes folkehelse/lavterskeltilbud.

Prosjektleder

Tom Guldberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
«Ikke sammen, likevel nær»
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 650.000
Startdato
12.02.2021