Illustrert: Allergifakta

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Målet for prosjektet var: Å gjøre informasjon om astma og allergi tilgjengelig for allergikere som ikke er lesekyndige. Gi økt kunnskap og dermed økt mestring for disse gruppene.

 

Målgruppen var: Funksjonelle analfabeter, fremmedspråklige, ikke lesekyndig med liten sykdomsforståelse og deres omgangskrets. Helsepersonell som jobber med – og møter denne gruppen. Pedagoger i skole og barnehage kan også ha nytte av de illustrerte faktaarkene

    

Utviklingen av de illustrerte faktaarkene var et samarbeid mellom prosjektgruppen, arbeidsgruppen og illustratør Ellen Wilhelmsen. De illustrerte faktaarkene var klar og ble lagt ut på www.naaf.no i februar/mars 2009. Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF har med dette fått mulighet til å utarbeide et tilgjengelig verktøy som helsepersonell og andre kan benytte når de skal undervise grupper som trenger illustrasjoner i tillegg til tekst for å forstå innholdet.

 

Som et ledd i markedsføringen av prosjektet ble illustrasjonene benyttet til undervisning om Astma for grupper av fremmedspråklige; urdu, somalisk, tyrkisk og arabisk med meget gode tilbakemeldinger. Prosjektet er omtalt i diverse tidskrifter og promotert på større konferanser for helsearbeidere i inn – og utland., NAAF har fått positive tilbakemeldinger på at verktøyet er populært og brukes i opplæringsøyemed.

 

NAAF vil i framtiden fortsette å markedsføre prosjektet når ansatte i organisasjonen i ulike sammenheng deltar på arrangementer i framtiden. I tillegg vil Allergifakta på fremmedspråk og Illustrerte allergifakta få en sentral plass i den nye opplæringsportalen som NAAF vil åpne i løpet av 2010.

Prosjektleder/forsker

Rose Lyngra

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Illustrert: Allergifakta
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2007: kr 486 000
Startdato
01.12.2007
Sluttdato
31.03.2009
Status
Avsluttet