Immunopatologi ved barneastma

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos barn

Bakgrunn: Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos barn. Det er viktig å fine årsakene til det de sykelige forandringene, i barnets astma, for å kunne utvikle bedre behandlingsmåter. Forstyrrelser i reguleringen av immunapparatet står i fokus, og hos voksne er dette knyttet til aktivering av bestemte type hvite blodlegemer CD4, kanskje også CD8, T lymfocytter (TLC), og produksjon av spesielle signalmolekyler (cytokiner/interleukiner) (IL). IL-4 og IL-5 akkumulerer og aktiverer hvite blodlegemer (eosinofile granulocytter) som igjen utløser stoffer som skader slimhinnen i luftrørene og øker bronkial hyperreaktivitet og utløser astmasymptomer. IL-4 kan fremme immunglobulin produksjonen (IgE) som karakteriserer atopi/allergi.

 

Målsettinger:

1.      I hvilken grad CD4 og CD8 TLC og deres produkter cytokiner, er involvert i barneastma.

2.      Om mRNA som utrykker IL-4 og IL-5 (det vil si ”Th2-type” cytokinmønster), er tilstedet i allergisk astma (AA) og ikke-AA.

3.      Å studere effekten av inhalasjons glucocorticoid (GC) astmabehandlingen på disse parametrene i relasjon med klinisk bedring og typen av astma.

 

Metoder: Vi studerte 25 barn med ikke kontrollert astma og 15 barn uten astma. Pasientene ble behandlet etter internasjonale retningslinjer. Syv barn ble behandlet med natrium kromoglikat, og 18 barn (12 AA og 6 ikke-AA) med inhalasjons GC. Disse 18 barn ble analysert nærmere. Det ble målt lungefunksjon, bronkial hyperreaktivitet, hudprikktest og blodprøver ble tatt fra alle barn til analyse av CD4 og CD8 TLC aktivering.

 

Inflammasjonsmarkørene HLA-DR, CD25, CD45RO ble målt ved flowcytometri. CD4 og CD8 TLC i blod ble isolert ved bruk av magnetiske kuler. Måling av mRNA for cytokinene IL-4 og IL-5 ble bestemt med molekylærbiologisk teknikk (in situ Hybridisering). Målingene ble gjentatt 4-6 måneder etter start eller økning av GC-dosen.

 

Resultater: Astmapasientene hadde økt andel aktiverte CD4 og CD8 TLC som uttrykte HLA-DR og CD25 aktiveringsmarkører (AA og ikke-AA pasienter) sammenlignet med barn uten astma. Økt GC-dose ga reduksjon av begge markørene på CD4 og CD8 TLC. CD4 TLC uttrykte mRNA for cytokinene IL-4 og IL-5, mens CD8 uttrykte mRNA bare for IL-5. Andelen av CD4 som uttrykte mRNA for IL-4 og IL-5 ble redusert etter start eller økning av inhalasjons GC behandling i begge astmagrupper, mens CD8 TLC var uforandret. GC behandling ga signifikant bedring av lungefunksjon, redusert luftveisirritabilitet (bronkial hyperreaktivitet), reduserte astma symptomer og redusert behov for bronkodilaterende medisiner, (doser brukt per uke) både hos AA og ikke-AA.

 

Konklusjoner: Vi har vist at TLC aktivering (CD4 og CD8) er assosiert med barneastma. CD4 ser ut å være en viktigere kilde enn CD8 for cytokinproduksjon for IL-4 og IL-5 som hos voksne. Økt inhalasjons GC behandling ga redusert TLC aktivering og cytokin produksjon. Dette er i tråd med hypotesen om at forverring av asthma er forbundet med aktivering av allergen spesifikk TLC, og at disse cellene uttrykker mRNA for cytokinene IL-4, IL-5 som er ”Th2-type”. Dette er også forenlig med hypotesen at GC behandling bedrer barneasthma ved å hemme produksjon av astmarelevante cytokiner i CD4 og CD8 TLC.

 

Videre planer:

1.      Teste flere pasienter og kontroll individer.

2.      Undersøke flere astmarelevante cytokiner.

3.      Prøve nye behandlingsprinsipp, f.eks antistoff mot visse cytokiner, TLC eller IgE.

 

Publikasjoner:

Gemou-Engesæth, V., Fagerhol, M., Toda, M., Hamid, Q., Halvorsen, S., Groegaard, J.B. & Corrigan, C.J. 2002, ”Expression of Activation Markers and Cytokine mRNA by Perpheral Blood CD4 and CD8 T Cells in Atopic and Nonatopic Childhood Asthma: Effect of Inhaled Glucocoticoid Therapy.” Pediatrics årg. 109, nr. 2, s. 1-9.

Prosjektleder/forsker

Vasso Gemou-Engesæth

Hovedveileder

Magne K. Fagerhol

Detaljer
Program
Forskning (2000)
Prosjektnavn
Immunopatologi ved barneastma
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2001: kr 110 000
Startdato
02.01.2001
Sluttdato
01.04.2001
Status
Avsluttet