Informasjon om depresjonskurs

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Depresjon er den av de psykiske lidelsene som ser ut til å øke i befolkningen

Depresjon er den av de psykiske lidelsene som ser ut til å øke i befolkningen. For den enkelte og deres pårørende er lidelsen stor, og samfunnsøkonomisk utgjør dette et betydelig problem. Undersøkelser tyder på at bare halvparten av de som til en hver tid er deprimerte får behandling for sin lidelse. Mange som har rusproblemer er av dem som ikke fanges opp og tilbys hjelp for sin depresjon. Ofte påpekes det at fagfolk må stå samlet om å utvikle tiltak som kan nå flere av den så tallrike gruppen av mennesker med depressive lidelser.

 

Nyere undersøkelser viser at to tredjedeler av de som tidligere har vært deprimerte vil få nye perioder med depresjon i løpet av noen få år. Dette betyr at det er nødvendig å satse på forebygging av tilbakefall. Særlig vil sårbare grupper, for eksempel mennesker med rusproblemer ikke alltid ha anledning til å legge til rette for en tilværelse som gir nødvendig beskyttelse. Det viktigste virkemiddelet vi har er å spre god informasjon til de som trenger det.

 

Vårt ønske har vært at flere mennesker med depresjon kunne bedre sine muligheter til å mestre sine problemer og redusere og forhindre tilbakefall. Vi har laget en nettside hvor kursbeskrivelse og nødvendig undervisningsmateriale er tilgjengelig uten kostnader. Vi har ønsket å tenke bredt med hensyn til målgruppe, fordi vi vet at depresjon er et så utbredt problem. Derfor henvender vi oss til både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og dette tilbudet vil også være velegnet for instanser som forholder seg til mennesker med rusproblemer. Nettsiden finnes på www.bymisjon.no/a-senteret

Prosjektleder/forsker

Cecilie Skule

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Informasjon om depresjonskurs
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
A-senteret
Beløp Bevilget
2003: kr 80 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet