Informasjon til alle

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Noen av barna og familiene som rammes av barnekreft har et annet morsmål enn norsk, og varierende norskferdigheter. I pasient- og brukerrettighetsloven er pasient og pårørendes rettigheter til nødvendig informasjon stadfestet, og vi vet at det i norske sykehus benyttes kvalifisert tolketjeneste for å gi individuelt tilpasset informasjon om den enkeltes helse- og sykdomsbilde. Det vi ønsker å tilby, som et supplement til dette, er noe handfast og skriftlig, som kan gi overordnet informasjon om barnekreft.

Målsetting

Hovedmålsettingen for prosjektet er å kunne tilby kvalitetssikret informasjon og følelse av skjebnefellesskap til familier i en ekstraordinær krisesituasjon, som er rammet av barnekreft, og i tillegg ikke forstår alt som foregår på norsk.

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet er familier med barn rammet av kreft, som vil kunne nyttiggjøre seg bedre av informasjon på polsk, engelsk og arabisk enn norsk.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Barnekreftforeningen har, i samarbeid med blant annet helsepersonell med spesialkompetanse på barnekreft, StatPed og advokatbyrået Lippestad, utviklet et sett med brosjyrer som vi deler ut til sykehus, medlemmer, fylkesforeningene våre, og andre med interesse for barnekreft. Brosjyrene gir viktig informasjon om ulike krefttyper som rammer barn, hvilke rettigheter en har, behandling, seneffekter og hvordan leve med kreft, og etter kreften. Prosjektet gjennomføres ved hjelp av oversettingsbyrå, designer og trykkeri. Brosjyrene oversendes de ulike aktørene umiddelbart etter at prosjektet forhåpentligvis er godkjent, og fortløpende videre når hver enkelt aktør er ferdig. Prosjektleder og marked og kommunikasjonsavdelingen vil ha oversyn med prosjektet underveis. Når brosjyrene er ferdig trykt opp vil de bli sendt ut til ulike samarbeidspartnere, brorparten til spesialisthelsetjenesten og fylkesforeningene, da det er disse to instansene som har nærmest kontakt med målgruppen. Via disse håper vi de distribueres til de menneskene med behov for dem.

Fremdriftsplan

Vi har innhentet tilbud på både design og trykkeri, og reviderer brosjyrer fortløpende. Vi er klare til å oversende materiellet vårt til oversetting med en gang søknaden er bekreftet godkjent. Oversetting anslås til en måneds tid for åtte brosjyrer til alle 3 språk. Når brosjyrene er ferdige går de til design, før de kommer tilbake til korrektur hos oss etter 2-3 uker. De går deretter til trykk og distribueres til de egnede stedene de skal til.

Prosjektleder/forsker

Britt Ingunn Wee Sævig

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Informasjon til alle
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2022: kr 539 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
01.09.2023
Status
Under gjennomføring