Informasjons-DVD for lungesyke

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet.
LHL Hedmark har gjennom mange år arrangert informasjonskurs for lungesyke og deres pårørende. Det har på disse kursene vist seg å være et enormt behov for informasjon som vi søker å dekke ved å lage til en informasjons-DVD for lungesyke og deres pårørende. Det er veldig lite eller til dels ingen informasjon som er blitt gitt når diagnosen lungesyk er blitt stilt. Mange av kursdeltakerne visste ikke hvordan medisinen skulle tas eller hvordan de skulle få opp slim når de hadde problemer med det. Det har til dels vært skremmende hvor lite de visste om sin egen sykdom. Dette håper vi å kunne gjøre noe med ved å lage til denne informasjons-DVD’en.
2. Prosjektets målsetting.
Målet vårt er å nå ut til lungesyke og deres pårørende over hele landet med informasjon om lungesykdom. Ved hjelp av LHL sine 300 lokallag og ved bruk av LHL sine nettsider og annonser i medlemsblad har vi som mål å selge 1.800 informasjons-DVD’er. Det er også viktig for oss å benytte media til å omtale dette produktet.
3. Prosjektets målgruppe.
Målgruppen for denne informasjons-DVD’en er først og fremst de lungesyke og deres pårørende over hele landet. Vi ser også at primærleger og helseinstitusjoner kan ha nytte av den.
4. Prosjektets betydning.
Vi mener at dette prosjektet vil ha stor betydning for de lungesyke og deres pårørende. De kan enkelt søke den informasjonen de ønsker og så kan de sitte i fred og ro og se på dette. Alle spørsmål kan de ikke få svar på, men det mest elementære vil de finne her. Vi mener at dette kan være med og gjøre hverdagen enklere for de lungesyke og deres pårørende.
5. Framdriftsplan.
4. Januar 2010 er prosjektstart, og innen utgangen av januar skal alle avtaler med alle deltakere, forelesere og produksjonsselskapet være ferdig.
Februar og Mars måneder benytter foredragsholdere til forberedelser og til research og manusarbeide sammen med produksjonsselskapet. Opptak skal gjøres i uke 15 og 16. I uke 17 starter arbeidet med redigering, lydmiks og det grafiske arbeidet. Klargjøring til DVD format og DVD-kopiering avslutter hele produksjonsprosessen og Informasjons DVD’en for lungesyke legges ut for salg den 20. mai 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0321.pdf

Sluttrapportsammendrag

LHL Hedmark har i mange år holdt informasjonskurs for lungesyke med pårørende i samarbeid med Glittreklinikken. Deltakerne på disse kursene har ofte savnet informasjon fra sin kontakt med helsevesenet. Ofte har de svært mangelfull kunnskap om hvordan medisiner skal tas, hvordan man skal få opp slim, hvilke hensyn man må ta til kostholdet o.s.v. Derfor mente vi at det er viktig å gjøre slik informasjon lettere tilgjengelig. DVD-en er tenkt å være et hjelpemiddel til de som har en kronisk lungesykdom, kols eller astma og deres pårørende.

Vi har valgt å kalle denne informasjons-DVD-en for «Et bedre liv». Det første vi gjorde var å gå gjennom hvordan vi ville utførelsen og temaene skulle være. Glittreklinikken plukket ut forelesere som så skrev sitt manus. Manus ble overlevert overlege Anne Nordlund for godkjenning før filmingen startet. Så fulgte redigering og klipping før prosjektgruppa og forelesere gjennomgikk hele DVD-en. Etter et par runder med korrigeringer og gjennomgang ble det endelige produkt godkjent og DVD-en kunne ferdigstilles og mangfoldiggjøres.

Det ferdige produktet ble etter vår mening meget godt. Glittreklinikken kan stå 100% inne for det faglige innholdet.

Dette har vært et spennende prosjekt å jobbe med. Det har vært lærerikt for alle som har vært med. LHL Hedmark er meget godt fornøyd med det ferdige produktet. Det ble bedre en vi torde å håpe på.

Prosjektleder/forsker

Per Westli

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Informasjons-DVD for lungesyke
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Glittreklinikken
Beløp Bevilget
2010: kr 325 000
Startdato
04.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet