Informasjonsapp om Barnekreft

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi har de siste året identifisert flere behov hos målgruppen som vi mener vil møtes gjennom en tilpasset app: – Forskjellig praksis på sykehus og hos våre fylkesforeninger fører til forskjellig tilbud. Målgruppen får forskjellig oppfølging og informasjon basert på hvor barnet deres blir behandlet. Vi ønsker å jevne ut denne forskjellen og gi alle familier et lavterskeltilbud. – Målgruppen ber om mer tilrettelagt informasjon i en tidligere behandlingsfase. Og tilbud og støtte som ikke er avhengig av tid og sted. – Behov for enkle verktøy som kan gjøre familiene i stand til å hjelpe seg selv.

Målsetting for prosjektet

Utvikle en informasjonsapp om barnekreft som minst 500 brukere laster ned det første året. Gjennom dette bidra til: -Kunnskap og mestring hos familier rammet av barnekreft -Tilrettelagt informasjon i en tidligere behandlingsfase -Sikre alle i målgruppen lik tilbud som ikke avhenger av tid og sted.

Målgruppe

Familier med et barn under kreftbehandling. Vi ønsker å lage innhold både til foreldre, barn og søsken fra skolealder.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi ønsker å utvikle en app som samler tilrettelagt og trygg informasjon, praktiske tips og hjelpemidler for målgruppen. Dette ønsker vi å gjøre ved å bruke målgruppen i størst mulig grad gjennom en brukergruppe som støtter prosjektleder, og flere referansefamilier som kommer med innspill til funksjonaliteten, innhold og utvikling. Prosjektleder 50% ansettes for å sikre overordnede linjer mellom utvikling av den tekniske løsningen, produksjon av innhold, brukermedvirkning og fremdrift. Innholdet produseres av kommunikasjon- og fagrådgivere i Barnekreftforeningen, samt kvalitetssikring hos referansefamiliene og fagpersoner med en spisskompetanse innen onkologi, ernæring, psykososial oppfølging ol. Appen skal gjennom flere brukertest og evalueringer før lansering. Lansering planlegges til september, den internasjonale Barnekreftmåneden. Promotering av appen vil skje gjennom våre egne kanaler; nettsider, medlemsblad, nyhetsbrev og sosiale medier; ved bruk av helsepersonell og likepersoner på sykehus, samt i Barnekreftforeningens egne aktiviteter. Appen og innhold skal oppdateres etter behov og endringer i behandling, nye rettigheter, tekniske endringer ol. Appen er en plattform som vi planlegger å bruke i lang tid fremover.

Fremdriftsplan for prosjektet

Starter med å rekruttere prosjektleder og referansefamilier. Vi har satt av god tid til kartlegging og evaluering med utviklere og referansefamilier. Avgjørende for at systemet skal tilpasses i størst mulig grad målgruppens behov og sikre brukerglede. Innhold og funksjonaliteter produseres etter dette. Test av prototype i sommermånedene og lansering i september. Evaluering etter lansering legger føringer for nye funksjoner og innhold i app.

Prosjektleder

Kine Gjerstad Eide

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Informasjonsapp om Barnekreft
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2022: kr 1 400 000
Startdato
10.01.2022
Sluttdato
10.12.2023
Status
Under gjennomføring