Informasjonsbok for unge kreftrammede

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ung Kreft vet at unge som får en kreftdiagnose har mange spørsmål, tanker i hodet som det kan være vanskelig å finne svar på. Tankene er ofte så komplekse at det ikke alltid er en sykepleier eller lege som har svaret, da vil en slik bok vi ønsker å lage gi mange flere svar både sosialt og faglig, og vil gi en oversikt over hvem de eventuelt kan henvende seg til for mer informasjon. Dette er en stor mulighet til å nå ut til en sårbar gruppe i en tidlig fase.

Målsetting for prosjektet

Målet for prosjektet er å utvikle en norsk versjon av boken «Fuck. Jeg har fått kræft. Hvad nu?» Overordnet mål: Bidra til økt kunnskap til unge kreftrammede. Skape en trygghet. Hovedmål: Produsere et opplag på 3000 bøker. Dele ut 900 bøker det første året.

Målgruppe

Målgruppen er unge kreftrammede mellom 15 og 35 år.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Da vi kun er 3 ansatte i Ung Kreft har ingen av oss kapasitet til å ta på prosjektlederstillingen sentralt. Dermed ønsker vi å utlyse en 40 % stilling som prosjektleder for bokprosjektet. Når prosjektleder er ansatt vil prosessen med innhenting av ønsket temaer og konkret informasjon begynne. Ung kreft planlegger allerede flere frivillige-samlinger i løpet av høsten og vi håper disse kan brukes til å avholde workshops med frivillige. Videre ønsker vi også å arrangere en workshops med sykepleiere for å bruke deres erfaring med samtaler med pasienter. Under de temaene som trenger faglig innhold ønsker vi å kontakte disse. Her har vi gode kontakter gjennom Radiumhospitalet som kan hjelpe oss. Etter workshops og innsamling av informasjon følger en prosess for å lage et utkast til boken. Her vil vi bruke informasjon vi har fått fra workshopene og bruke den informasjonen vi kan fra den danske utgaven. Her har vi allerede fått godkjennelse om å oversette aktuelle temaer. Når et utkast er ferdig vil prosjektgruppen gå igjennom utkastet og komme med tilbakemeldinger. Her vil sykepleiere på Radiumhospitalet og resten av sekretariatet til Ung kreft bidra.

Fremdriftsplan for prosjektet

1. Ansettelse av prosjektleder 2. Innhente informasjon via tidligere utgivelser, workshops med medlemmer, faglige personer. 3. Besøke lokale fylkesgrupper og aktivitets-grupper for mer informasjon, bilder og brukermedvirkning. 4. Utkast med design 5. Trykk 6. Distribusjon

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Når du er ung utvikler livet seg i full fart. Derfor passer det dårlig å få kreft og sette alt på pause. Det er heller ikke lett å vite hvordan du kan håndtere kreftkaoset. Boken er tenkt som en guide til de mellom 15 og 35 år og har fått kreft. Det er ikke en optimal situasjon å være i, men man er ikke alene. Hvert år får omtrent 1000 nordmenn i denne aldersgruppen kreftdiagnose. Boken er blitt til gjennom samtaler med ti unge og modige personer som selv har hatt kreft. I boken skal du finne alt du trenger å vite for å kunne takle kreftbehandling best mulig. Målet for prosjektet var å utvikle en norsk versjon av boken «Fuck. Jeg har fått kræft. Hvad nu?». Vi ville produsere et opplag på 3000 bøker, og som et delmål ønsket vi å dele ut 900 bøker det første året. Vår målgruppe er kreftrammede mellom 15 og 35 år, og aktuelt helsepersonell.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Sekretariatet har holdt en god oversikt over bestilte og bøker som er sendt ut, og vi har allerede nådd målet med å sende ut 900 bøker det første året. Vi har også fått god kontakt med helseinstitusjoner, sykehus og kreftkoordinator som møter vår målgruppe direkte. Videre har vi lagt inn mulighet for å velge boken som et alternativ om hvor man har hørt om Ung Kreft når man melder seg inn som medlem. Dette alternativet har ikke vært mulig så lenge, så vi har derfor ingen tall å vise til her enda, men håper og tror at vi vil få flere medlemmer når målgruppen får utdelt boken på sykehus.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1500

Prosjektgjennomføring/Metode

I november 2018 ble Marianne Hertzberg ansatt hos Ung Kreft. Dan ansettelsesprosessen tok lenger tid enn forventet, og vi så at boken ville ta lengre tid fikk vi godkjent søknad om ny sluttdato (30.03.2020). På nyåret 2019 arrangerte hun to helgesamlinger med unge kreftrammede som ble vår referansegruppe i boken. Våren ble brukt til å få orden på all informasjon fra referansegruppen og informasjon fra fagmiljøet. Det ble brukt mye og god tid på tekst da dette har vært vesentlig og viktig for oss. Sommeren 2019 ble brukt til gjennomlesing og korrekturlesing av fagfolk og kommunikasjonsrådgiver i Ung Kreft.. Tekstarbeidet og illustrasjonene tok lengre tid enn forventet, og vi søkte derfor Stiftelsen Dam om å omgjøre på budsjettet slik at deler av trykkerikostnadene gikk til å dekke lønn til Marianne i noen måneder til. I desember 2019 sto det fortsatt igjen en del grafisk på utforming av boken, og vi så det ikke som forsvarlig å utvide ansettelsestiden til Marianne. Dermed tok Anniken Golf Rokseth (kommunikasjonsrådgiver) over ansvaret som prosjektleder, og sammen med en ekstern grafiker, Vetle Halvorsen, gjorde de ferdig boken på nyåret 2020.

Resultater og resultatvurdering

Ung Kreft har laget en vellykket og god informasjonsbok, som vi er stolte av å kunne dele ut til helsepersonell og våre medlemmer. Selv om det ble noen endringer i fremdriftsplan og utvikling, mener vi det var riktig for at det endelige resultatet skulle bli slik vi ønsket. Vi har allerede sendt ut nesten 1300 bøker fra boken gikk i trykken og bestillinger kommer fortsatt inn. Tilbakemeldingene har også være utelukkende positive.

Oppsummering og videre planer

«Kreft. Shit. Hva nå?» er en bok Ung Kreft vil ha i mange år fremover, og vil være til nytte for mange. Vi har allerede nådd målet vårt om å sende ut 900 bøker det første året, og vi tror at vi raskt vil kunne sende ut alle bøkene som er trykt opp. Når opplaget er tomt vil vi gjøre en revisjon av boken og trykke et nytt opplag. I første omgang har vi sendt ut boka til medlemmer og helsepersonell som møter ny-diagnostiserte på sykehuset, men vi vil se om det er flere steder vi kan formidle boken, for eksempel via skoler og biblioteker.

Prosjektleder

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Informasjonsbok for unge kreftrammede
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2018: kr 561 000
Startdato
31.07.2018
Sluttdato
31.03.2020
Status
Under gjennomføring