Informasjonsbok for unge kreftrammede

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ung Kreft vet at unge som får en kreftdiagnose har mange spørsmål, tanker i hodet som det kan være vanskelig å finne svar på. Tankene er ofte så komplekse at det ikke alltid er en sykepleier eller lege som har svaret, da vil en slik bok vi ønsker å lage gi mange flere svar både sosialt og faglig, og vil gi en oversikt over hvem de eventuelt kan henvende seg til for mer informasjon. Dette er en stor mulighet til å nå ut til en sårbar gruppe i en tidlig fase.

Målsetting

Målet for prosjektet er å utvikle en norsk versjon av boken «Fuck. Jeg har fått kræft. Hvad nu?» Overordnet mål: Bidra til økt kunnskap til unge kreftrammede. Skape en trygghet. Hovedmål: Produsere et opplag på 3000 bøker. Dele ut 900 bøker det første året.

Målgruppe

Målgruppen er unge kreftrammede mellom 15 og 35 år.

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Da vi kun er 3 ansatte i Ung Kreft har ingen av oss kapasitet til å ta på prosjektlederstillingen sentralt. Dermed ønsker vi å utlyse en 40 % stilling som prosjektleder for bokprosjektet. Når prosjektleder er ansatt vil prosessen med innhenting av ønsket temaer og konkret informasjon begynne. Ung kreft planlegger allerede flere frivillige-samlinger i løpet av høsten og vi håper disse kan brukes til å avholde workshops med frivillige. Videre ønsker vi også å arrangere en workshops med sykepleiere for å bruke deres erfaring med samtaler med pasienter. Under de temaene som trenger faglig innhold ønsker vi å kontakte disse. Her har vi gode kontakter gjennom Radiumhospitalet som kan hjelpe oss. Etter workshops og innsamling av informasjon følger en prosess for å lage et utkast til boken. Her vil vi bruke informasjon vi har fått fra workshopene og bruke den informasjonen vi kan fra den danske utgaven. Her har vi allerede fått godkjennelse om å oversette aktuelle temaer. Når et utkast er ferdig vil prosjektgruppen gå igjennom utkastet og komme med tilbakemeldinger. Her vil sykepleiere på Radiumhospitalet og resten av sekretariatet til Ung kreft bidra.

Fremdriftsplan

1. Ansettelse av prosjektleder 2. Innhente informasjon via tidligere utgivelser, workshops med medlemmer, faglige personer. 3. Besøke lokale fylkesgrupper og aktivitets-grupper for mer informasjon, bilder og brukermedvirkning. 4. Utkast med design 5. Trykk 6. Distribusjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Informasjonsbok for unge krefttrammede.pdf

Prosjektleder/forsker

Marie Otterbeck Gravråk

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Informasjonsbok for unge kreftrammede
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2018: kr 561 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
01.04.2020
Status
Under gjennomføring