Informasjonskampanje

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets bakgrunn: Fylkeslaget Oslo og Akershus av Norsk Tourette Forening ble stiftet 9

Prosjektets bakgrunn: Fylkeslaget Oslo og Akershus av Norsk Tourette Forening ble stiftet 9. mars 2002 for at våre medlemmer i fylkene kunne få den service, hjelp og omsorg som de har behov for. Siden Tourette Syndrom (TS) fremdeles er meget underdiagnostisert, arbeider vi også for dem som ennå ikke har fått riktig diagnose og derfor ikke hatt noen mulighet til å bli medlemmer.

 

De færreste har en ren TS diagnose, en mye større andel har andre komorbide tilstander, som oftest ADHD og tvangstilstander OCD. Vi arbeider for å hjelpe våre medlemmer og andre med alle de problem som har tilknytting til TS. Symptomene kan være: ufrivillige bevegelser og ukontrollerte lyder, tics, koprolali, dvs: si eller rope ut banneord, seksuelle og blasfemiske ord og setninger, dårlig konsentrasjon, varierte lærevansker, atferdsproblem, aggresjon, raserianfall og søvnproblem. Alt nevrologisk betinget forårsaket av ubalanser i nevrotransmittorsystemet i hjernen.

 

Prosjektets målsetting: er informasjon til leger og annet fagapparat. Informasjonen har to formål som kommer til å gå hånd i hånd.

 

Vi ønsket med denne kampanjen å vise at fylkeslaget eksisterer slik at leger og annet fagapparat kan opplyse sine pasienter/klienter om oss, at vi er til for omsorg og personlig hjelp.

 

Selv om kunnskapene om TS har øket, er den virkelig forståelsen av de problemene som følger med, meget tilbakeliggende i store deler av fagapparatet. En økt forståelse av hele problemkomplekset rundt TS var en viktig målsetting for vår informasjonskampanje.

 

Prosjektets betydning: Våre medlemmer er veldig misforstått i store deler av fagapparatet. Denne kampanjen er meget viktig i vårt arbeid for å bedre livskvaliteten og gjøre livet lettere å leve og hindre at alvorlige psykiske og sosiale problem får utvikle seg.

 

Vi sendte ut en mappe produsert til denne kampanjen. Mappens innhold er diverse fagrapporter, informasjonshefte om symptomer og diagnosekriterier og plakat som var laget til dette formålet. Informasjonskampanjen ble sendt ut til leger, DPSer, og BUPer i Oslo og Akershus.

 

Evaluering: Informasjonskampanjen ble meget vellykket. Vi knyttet til oss kontakter utenfor miljøet som tegner, konsulentbistand av journalist og trykkeri. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, og stadig henvendelser der fagapparatet ønsker flere mapper tilsendt. Det eneste negative er at portoutgiften ble den store regningen, og at vi skulle ønske at vi hadde en større pott med midler til videre utsendelse.

 

Landsforeningen har overtatt vårt ferdige prosjekt, og dette blir nå distribuert til fagapparatet i hele landet etter som økonomien strekker til.

Prosjektleder/forsker

Aud Mork Bredesen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Informasjonskampanje
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2003: kr 40 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet