Informasjonskampanje

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Norsk Tourette Forening, sentralt, hadde et nødvendig behov for å få laget nytt informasjonsmatriell om Tourettes syndrom og ledsagende tilstander som AD/HD og OCD (tvangstanker og tvangshandlinger). Det er viktig å gi god informasjon omkring temaet Tourettes syndrom (TS) til mennesker med denne, og tilsvarende lidelser samt fagapparat. Mye har skjedd både med medisinsk kunnskap, og farmasøytisk. Det er viktig at fagfolk, foreldre, skole, alle som har kontakt med TS får en oppdatert informasjon i en moderne mediainnpakning.

 

Foreningen jobber for at våre medlemmer skal kunne få den service , hjelp og omsorg som de har behov for. Med dette nye brosjyrematriellet kan vi lettere hjelpe mange med den nødvendige informasjonen. Siden Tourettes syndrom (TS) fremdeles er meget underdiagnostisert, arbeider vi også for dem som ennå ikke har fått riktig diagnose. De færreste har en ren TS diagnose, en større andel har andre komorbidé tilstander, som oftest AD/HD og tvangstilstander OCD. Vi arbeider for å hjelpe våre medlemmer, fagfolk, pårørende og andre med de problem som har tilknytting til TS. Informasjonsmateriellet vi har laget er følgende brosjyreserie; Foreldrenes Guide, Helsesøsters Guide, Legens Guide, Voksen med TS, Lærerens Guide, Barnevernets Guide, Rettigheter, Informasjonsfolder for medelever, Informasjonsfolder for lærere og til slutt Informasjonsfolder for DEG.

 

Dette ble et gjennomført og vellykket brosjyremateriell som vi er veldig fornøyd med.

Prosjektleder/forsker

Aud Mork Bredesen

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Informasjonskampanje
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2006: kr 519 000
Startdato
01.03.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet