Informasjonskampanje

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet.
I 2006 fikk NTF laget et nytt brosjyre- materiell ved hjelp av midler fra Helse- og Rehabilitering. Bakgrunnen for dette prosjektet var å kunne bidra til å gi god informasjon om diagnosen Tourettes syndrom(TS) til mennesker med denne og tilsvarende lidelser. TS er en sjelden og fortsatt ganske ukjent diagnose. Dette betyr at mange fortsatt er under- diagnostisert. Mange voksen får ikke riktig diagnose, fordi de henvises spesialist- helsetjenesten på grunn av andre problemer. Etterhvert kan det vise seg at TS er den diagnosen som ligger til grunn for de problemene personen har. Kunnskapen om TS er sparsom, både blant fagfolk og folk flest.

2. Prosjektets målsetting.
Målet med prosjektet er å bidra til at de som får diagnosen TS får god informasjon om tilstanden med en gang diagnosen er stilt. God informasjon bidrar til økt kunnskap og dermed økt trygghet, noe som igjen kan bidra til at en i større grad mestrer å leve med TS.

3. Prosjektets målgruppe.
Voksne som får stilt diagnosen TS ved landets Distrikts- Psykiatriske Senter.

4. Prosjektets betydning.
Prosjektet vil ha stor verdi for den enkelte. Kunnskap og trygghet har vesentlig betydning for hvordan en mestrer hverdagen. Ved å få informasjon også ut i venterommene vil vi også nå ut til dem som allerede er diagnostisert, men som trenger mer informasjon. Mer infromasjon øker sannsynligheten for at TS som diagnose blir mer kjent i samfunnet generelt.

5. Fremdriftsplan.
Organisasjonen vil starte utsendelsen tidlig i 2009, og fortløpende utover året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0490.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag

Informasjon direkte til voksne som får diagnosen Tourettes syndrom (TS) via Distrikts- Psykiatrisk Senter (DPS) var målet med prosjektet. Tanken om god innsikt og forståelse for egne utfordringer som kilde til bedre mestring av hverdagen er sentral. Økt kunnskap om egen tilstand kan for mange hindre utvikling av betydelige tilleggsvansker som ofte ses hos denne gruppen. God og riktig informasjon kan bidra til økt kunnskap og dermed økt trygghet og evne til å mestre hverdagen.

Alle DPSer i landet fikk tilsendt mapper som inneholdt brosjyrene “Rettigheter”, “Voksen med TS”, samt våre informasjonsfoldere for utdeling til nydiagnostiserte ved deres DPS. I tillegg ble det sendt med noen eksemplarer av brosjyren “Legens guide” beregnet på de ansatte, samt info- foldere og bestillings- skjemaer til venterommene.

Brosjyrene ble oppdatert med tanke på alle satser som gjelder de ulike støtteordninger, samt tilskudd av ny informasjon vedrørendne nye lover og lovendringer. Informasjonspakkene ble sendt ut til 91 DPSer i løpet av mai 2009.

Alle landets DPSer har nå brosjyrepakker som kan brukes i møte med personer som får stilt diagnosen Tourettes syndrom ved deres DPS. På denne måten ligger forholdene godt til rette for at disse menneskene får god informasjon om sin tilstand. Ved å få dette informasjons- materialet i hånda har man noe å se på når man kommer hjem, som kan gi svar på noen av de spørsmålene som kommer. Dette vil også vise dem at Norsk Tourette Forening finnes, og med dette et sted man kan henvende seg.

NTF har nå en informativ og god brosjyrepakke som kan sendes ut ved forespørsel. Det vil bli mulig å bestille disse brosjyrepakkene gjennom vår nettbutikk, slik at dette vil bli lett tilgjengelig for både hjelpeapparatet og brukere. Pakken vil også være nyttig for personer som har hatt diagnosen en stund, men som ikke føler at de har fått god nok informasjon.

Prosjektleder/forsker

Liv Irene Nøstvik

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Informasjonskampanje
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2009: kr 270 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet