Informasjonskampanje “Nord”

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektets målsetting var å få ut informasjon om temaene Tourette syndrom, OCD og ADHD

Prosjektets målsetting var å få ut informasjon om temaene Tourette syndrom, OCD og ADHD. Dette skulle gjøres gjennom brosjyrer og gjennom en artikkelserie i avisene i de tre nordligste fylkene. Kunnskapsnivået om disse diagnosene er generelt lavt. Målgruppen for brosjyrene var skoler, helsestasjoner, barnehager og egne medlemmer. Alt materiell skulle utgis på norsk og samisk.

 

Av ulike årsaker klarte ikke prosjektet helt å innfri ambisjonene. Ved prosjektavslutning er det trykket to informasjonsbrosjyrer om Tourette syndrom, én på norsk og én oversatt til samisk. Brosjyrene heter ”Hjelp oss å finne dette barn” og lister opp de vanligste kjennetegnene ved Tourette syndrom. Brosjyrene er spredt ved hjelp av fylkeslagene i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har fått bra respons og gode tilbakemeldinger på brosjyrene. Bakerst i brosjyren er det en slipp for innsending. Vi har mottatt mange av disse i retur og har utledet av dette at vi har nådd mange mennesker med hjelp.

Prosjektleder/forsker

Sølvi T. Olsen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Informasjonskampanje “Nord”
Organisasjon
Norsk Tourette Forening
Beløp Bevilget
2002: kr 90 000
Startdato
01.02.2002
Sluttdato
01.04.2004
Status
Avsluttet