Informasjonspakke

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Andelen av ekstremt premature øker sterkt som en følge av bedre medisinsk behandling initialt, og omfatter ca 4000 barn pr

Andelen av ekstremt premature øker sterkt som en følge av bedre medisinsk behandling initialt, og omfatter ca 4000 barn pr. år. På tross av dette er det ofte tilfeldigheter som råder når det gjelder hvorvidt et prematurt barn og foreldrene får noen form for oppfølging fra helsevesenet etter utskrivning fra sykehus. Prematurforeningen prøver derfor på best mulig måte å kompensere for det enorme misforhold det ofte er mellom hva som satses på premature barn i nyfødtperioden og det som settes inn av ressurser senere i livet til disse barna ved å informere foreldre, pårørende, helsepersonell, media osv.

 

Prematurforeningens informasjonsmateriell hadde stort behov for å bli oppdatert og utvidet, samt at vi kun hadde en enkel informasjonsside på internett. Vårt mål var å få laget en ny informasjonsbrosjyre som informerte om foreningen og våre kontaktnummer, med mulighet for innmeldelse. I tillegg skulle det lages et større hefte til utdeling ved sykehus osv som først og fremst skulle rette seg mot foreldre for å avhjelpe de første årene med prematurt barn. Vårt siste prosjekt var å få laget helt nye internettsider, for bedre å kunne nå alle målgrupper i hele landet med informasjon. I tillegg var det et stort ønske å kunne legge opp til å bedre kommunikasjon mellom foreldre og andre som måtte ønske det, og bidra til å knytte kontakter.

 

Prosjektet ble noe forlenget i forhold til opprinnelige planer, men ellers er vi totalt sett fornøyde med gjennomføringen av prosjektet. Vi hadde en liten endring i forhold til opprinnelige planer med at vi laget et større hefte, i stedet for å oppdatere to mindre hefter i tillegg, da vi fant ut at dette var mer hensiktsmessig.

 

Vi er også veldig godt fornøyde med våre ferdige produkter, og får mange gode tilbakemeldinger. Vi har prøvd å lage brosjyrene så tidløse som mulig, men bruker fortsatt en god del tid på internettsidene som krever mer jevnlig oppdatering.

Prosjektleder/forsker

May-Bente Haugen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Informasjonspakke
Organisasjon
Prematurforeningen
Beløp Bevilget
2001: kr 175 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.10.2002
Status
Avsluttet