Ingen unge døde

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Kirkens SOS i Oslo er en selvmordsforebyggende krisetjeneste som betjenes av frivillige, kursede medarbeidere

Kirkens SOS i Oslo er en selvmordsforebyggende krisetjeneste som betjenes av frivillige, kursede medarbeidere. Krisetjenestene utføres via krisetelefon, samtaler ansikt til ansikt samt skriftlige SOS-meldinger via internett.

 

Prosjektet ”Ingen unge døde” har ferdigstilt kursprogrammet ”Nettmøte. Påbygningskurs for SOS-meldinger”. Gjennom prosjektperioden har Kirkens SOS i Oslo samlet og bearbeidet egnet materiale for et kursopplegg med fokus på SOS-meldingstjenesten. Denne tjenesten er døgnbemannet av frivillige medarbeidere. Kirkens SOS mottar SOS-meldinger via internett. Disse besvares innen 24 timer. Vår erfaring er at det i all hovedsak er ungdom som benytter seg av tjenesten, og meldingene er av høy alvorlighetsgrad hva gjelder selvmordsrisiko, selvskading og ensomhet. Tjenesten har utfordret oss både metodisk ved den skriftlige kommunikasjonen om alvorlige problemstillinger og på ungdoms opplevelser og erfaringer med vanskelige liv og utilfredsstillende livskvalitet. Prosjektet har muliggjort og tilrettelagt for fordypning i denne tjenestens utfordringer. Hensikten og målet er å kompetentgjøre frivillige medarbeidere til å svare adekvat, forebyggende og selvmordshindrende på SOS-meldingene vi mottar fra ungdom.

 

Kurset vil også ha interesse for andre organisasjoner eller terapeuter som arbeider med kriseintervensjon og som ønsker fordypning i mulig kommunikasjon gjennom internett.

Prosjektleder/forsker

Inger Johanne Aas

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Ingen unge døde
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2005: kr 123 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet