Inkluderende Idrett

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er gjennomført et forprosjekt med 25 barn fra 1.-7. klasse, hvor over 10 barn har startet med organiserte aktiviteter, mens resten ønsker å fortsette i prosjektet. I forprosjektet har alle barna unntatt to vært innvandrere og mange av dem med begrenset norskkunnskaper. Vi ønsker i fortsettelsen å ha med mange flere norske barn i prosjektet. Grunnen til dette er todelt: 1) Det er viktig for å bedre integrere og lære av hverandre. 2) Det er mange norske barn som faller utenfor og som har godt av litt ekstra aktivitet, både sosialt og fysisk. Hele idrettslaget står bak dette arbeidet.

Målsetting

Hovedmålet er å integrere flest mulig i idretten, gjennom tilpasning og dialog. Dette gjøres gjennom aktivisering, dialog, mestring og engasjement.

Målgruppe

Barn fra 1. – 7. klasse først og fremst fra Ila, Nidarvoll, Utleira og Steindal skole, som ikke deltar i idrett på grunn av økonomiske, kulturelle og/eller sosi

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

Barna hentes på skolen med buss/føttene av ansvarlig voksen. Når de kommer til hallen får de mat, 1 times aktivitet og deretter frukt, før retur til skole/hjem. Gruppene deles opp etter alder, og noen ganger etter kjønn. De gjør ulike øvelser som passer for gruppen og utforsker nye idretter. Det er viktig med mestring, å ha det gøy og at alle blir sett. Her skal de lære å delta i organisert aktivitet og å utfolde seg fysisk sammen med andre. Det er 8 personer som er aktivitetsledere i tillegg til 1-2 på kjøkkenet. Dette er en blanding av unge aktivitetsledere og voksne med god erfaring fra idrett og å arbeide med barn. Prosjektet er i samarbeid med Utleira Skole, Steindal skole, Trondheim Kommune, Familietjenesten, NAV, Idrettskretsen, Idrettsrådet og ulike særforbud/region/krets. Deltakerne rekrutteres gjennom skolene, familietjenesten og i nærmiljøet. Man må få flere til å bli kjent med tilbudet og snakke om dette. Det er først da flere vil foreslå dette til de som trenger det. Før barna overføres til den ordinære aktiviteten ønsker vi at det gjennomføres et møte med familien, samt oppnevnes en fadder som kan følge ham på de første treningene og bidra til at han/hun trives.

Fremdriftsplan

Prosjektet er i drift, men etter en evaluering er det nå i endring for å skape bedre aktivitet og mer inkludering i fortsettelsen. For høsten vil vi ha ca 15 aktivitetsdager, med fokus på rekruttering og forbedring. I 2018 ønsker vi å ha et meget godt tilbud som integrerer og aktiviserer mange i vårt nærmiljø og bidrar til at flere får et livslangt forhold til fysisk fostring. I 2018 ønsker vi også å ha aktivitet i skoleferiene.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Prosjektbeskrivelse for inkluderende idrett (Automatisk gjenopprettet).docx.pdf

Prosjektleder/forsker

Pål Birger Wahl

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Inkluderende Idrett
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 150 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
02.12.2018
Status
Avsluttet