Inkluderingslag Modum

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Modum FK skal ta et samfunnsansvar i sin region og tilby meningsfylt aktivitet til bosatte flyktninger i kommunen og nærliggende kommuner. Dette gjør vi for å sette inkludering/integrering øverst på dagsorden, vise oss som en god samfunnsaktør og ivareta en gruppe i samfunnet som trenger oppmerksomhet og gode tilbud. Med dette håper vi at bosatte flyktninger vil føle seg inkludert i nærmiljøet sitt, at de kjenner på stolthet gjennom å bære vår logo og være en del av en viktig samfunnsaktør – nemlig fotballklubben.

Målsetting

Målsetningen for prosjektet er å tilby meningsfylt aktivitet til en utsatt gruppe i samfunnet, som trenger rammer, gode tilbud og et felleskap å lene seg på. I tillegg er et svært viktig mål å inkludere deltakerne i samfunnet forøvrig, gjennom å bruke fotballklubbens tilbud og kraft i samfunnet.

Målgruppe

Målgruppe er flyktninger med oppholdstillatelse bosatt i Modum, eller nærliggende steder som har deltatt/deltar i introduksjonsprogrammet hos Flyktningtjenesten

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å tilby 2 fotballtreninger på dagtid i uken i Sparebank1 Hallen i Vikersund hoppsenter. Trener/leder for gruppen er godt kvalifisert med lang bakgrunn fra fotballen. Det serveres mat i forbindelse med hver trening og spillerne får tilgang til garderober, fasiliteter og en varm dusj. Modum FK stiller med utstyr til treningene og klær til deltakerne. Det vil arrangeres fotballkamper mot andre lag gjennom året, samt felles sosiale aktiviteter utenom fotballtreninger.

Fremdriftsplan

Vi ønsker å starte opp første halvdel av 2021, men det finansielle må være på plass først. I forkant av oppstart vil vi sammen med Flyktningtjensten bruke vår invitasjon og komme i kontakt med aktuelle deltakere. Så ved oppstart vil media sette søkelys på dette og vil skape blest om temaet, også er det bare å tålmodig jobbe med å bygge prosjektet opp dit vi ønsker!

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Inkluderingslaget.pdf

Prosjektleder/forsker

Dennis Zhilivoda

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Inkluderingslag Modum
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 50 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2022
Status
Under gjennomføring