INN PÅ TUNET – gardspensjonat for personer med demens og kognitiv svikt

Søknadssammendrag

I dag regner vi med at det lever over 100.000 personer med demens i Norge. Hjemmeboende personer med demens og deres pårørende har hatt ekstra store belastinger gjennom koronatiden som følge av smitteverntiltakene og reduserte tjenester. Todalen Sanitetsforening ønsker å bidra til å ta i bruk ‘Inn på tunet’ garder i Surnadal til et overnattingstilbud i helgene for personer med demens/kognitiv svikt.

Inn på tunet tilbyr kvalitetssikrede og samfunnsnyttige velferdstjenester med gården som arena. Kjernen i Inn på tunet tjenestene er å legge til rette for aktiviteter som gir mestring, utvikling og trivsel. Formålet med prosjektet er å gi tilbud til ei sårbar gruppe som ofte faller mellom stoler ettersom de ikke er dårlige nok til å få et ordentlig helhetlig tilbud. Tidlig innsats vil gi en bedre hverdag både for den som har sykdommen og alle rundt.

Berørte personer skal gjennom gardspensjonatet m/overnatting over 5 helger få delta i aktivitets- og opplevelsestilbud sammen med ektefelle, venn, andre pårørende eller alene. De totalt 20 deltakerne vil møte andre med lignende utfordringer i en liten gruppe på 4 personer som er nøye satt sammen ut fra behov og funksjonsnivå. Tilbudet vil være driftet av 2 godkjente Inn på tunet bønder, som begge har lang erfaring med drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, og har Inn på tunet-godkjente gardsbruk.

Gardspensjonatet vil ta i bruk garden og nærområde til å gi gode opplevelser for personer med kognitiv svikt: gode stunder i tunet på gardspensjonatet; kontakt med dyr; høste grønnsaker, bær & frukt i hagene; turer til naust og båt ved sjøen (fisking) eller til setra og langs de mange turveiene i området. Sanitetskvinner vil bidra inn i aktivitetene på dagtid, og hjelpe med transport slik at deltakerne kan nyttiggjøre seg de fantastiske universelt tilrettelagte turområdene ved foten av Trollheimen.

Prosjektleder/forsker

Maren Ansnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
INN PÅ TUNET – gardspensjonat for personer med demens og kognitiv svikt
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
02.07.2021