Innebandy for utviklingshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sverige har nærmere 70 lag med utviklingshemmede innebandy spillere. I Norge har vi nesten ingen. Våren 2016 etablerte Karmøy IBK et lag for utviklingshemmede. Laget er rekrutterer fra Solstein AS. Solstein AS eies av Karmøy Kommune og er en bedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med uføretrygd, her under utviklingshemmede. Karmøy IBK tilbyr ansatte fra Solstein innebandy trening en gang i uka. På treningene deltar nærmere 25 spillere med forskjellig grad av utviklingshemming. Norges Bandyforbund ønsker å skape lignende samarbeid på flere steder i landet. Potensialet er stort.

Målsetting

Målsetningen med prosjekt i løpet av to år er å • etablere 10 selvdrevne miljøer med utviklingshemmede barn og ungdommer som spiller innebandy • etablere 3 lokale turneringer per år • etablere 1 årlig landsstevne • utdanne 30 foreldre/ledere som kan styre aktivitetene.

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn, ungdommer og voksne med en utviklingshemming. Sekundært lokale klubber og samarbeidsinstanser, ledere og foreldre.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Norges Bandyforbund vil være en koordinator som promoterer prosjektet, kartlegger klubber og samarbeids instanser. Viktige samarbeidspartnere er Norsk Forbund for utviklingshemmede, kultur og fritidskontakter og andre instanser. Forbundet sentralt sørger for at foreldre og ledere som skal engasjere seg i de nye miljøene får den kompetanse de trenger, arrangerer landsstevnet (år2) og har det fulle ansvaret for budsjett og rapportering. Innebandy aktiviteten tilbys i regi av vår klubber. Hvis vi ser at det er grunnlag for klubber å tilby aktivitet for utviklingshemmede, tildeles klubbene en oppstartspakke. Oppstartspakken består av frie midler til klubben som er øremerket gruppen. Frie midler kan brukes til å dekke halleie, kjøpe inn utstyr, subsidiert medlemskap for de nye spilleren, klubbklær, honorar etc. Støtten kan variere fra sted til sted utfra behov og lokale tilpasninger. Klubben tilrettelegger aktiviteten slik at deltakere opplever trygghet, mestring og trivsel. Klubbene må føle eierskap til aktiviteten og engasjere seg langsiktig. Klubben får tett oppfølging av forbund og krets. Vi har egne konsulenter i alle regioner som vil være viktige resurspersoner for klubben i oppstartsfasen

Fremdriftsplan

1.e og 2.e kvartal 2017 – Promotere prosjektet – Kontakte kretser og klubber, kommuner, samarbeidsinstanser. – Koordinere oppstart møter – Oppstart av miljøer i klubbene 3.e og 4.e kvartal 2017 – Oppfølging av miljøer – Kartlegge nye miljøer – Gjennomføring av lokale turnering – Gjennomføring av trenerkurs – Evaluere prosjekt År 2: 2018 Oppstart av flere miljøer. Fokus år 2 er å arrangere et landsstevne i innebandy for utviklingshemmede.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

NBF (sentralt) jobbet med å kartlegge lokale klubber, koordinere og gjennomføre møter. På møtene har utviklingskonsulenter fra NBF, fagkonsulenter fra Norges Idrettsforbund, representanter fra kommunene og representanter fra forskjellige samarbeidsinstanser vært til stede. Instruktører fra NBF hjalp klubbene med å arrangere rekrutteringsøkter. Vi besøkte blant annet spesialskoler, attføringsbedrifter og andre arenaer, der vi traff målgruppen. Der gjennomførte vi innebandy-treninger på dagtid slik at alle som ville fikk prøve aktiviteten på en trygg arena. Etterpå ble alle informert om tilbudene hos de lokale klubbene, der man kunne delta på kveldene. Instruktører fra NBF var også til stede på de første treningene hos klubben. Klubbene fikk tildelt startpakker. Pakken bestod av frie midler (øremerket til den nye treningsgruppa), utstyr, klubbklær og honorar etc. Støtten varierte fra sted til sted ut i fra behov og tilpasninger.

Antall personer i målgruppen

200

Oppsummering

Prosjektet har medført en aksept og tydelig forankring av SUPER-innebandy i hele vår organisasjon. Synliggjøringen av SUPER-innebandy på «ordinære» turneringer har styrket en helhetlig inkludering. SUPER-innebandy har kommet for å bli, det er helt sikkert.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport innebandy for utviklingshemmede.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Innebandy for utviklingshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 115 000, 2018: kr 115 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.07.2019
Status
Under gjennomføring