Innebandy for utviklingshemmede

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Sverige har nærmere 70 lag med utviklingshemmede innebandy spillere. I Norge har vi nesten ingen. Våren 2016 etablerte Karmøy IBK et lag for utviklingshemmede. Laget er rekrutterer fra Solstein AS. Solstein AS eies av Karmøy Kommune og er en bedrift som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med uføretrygd, her under utviklingshemmede. Karmøy IBK tilbyr ansatte fra Solstein innebandy trening en gang i uka. På treningene deltar nærmere 25 spillere med forskjellig grad av utviklingshemming. Norges Bandyforbund ønsker å skape lignende samarbeid på flere steder i landet. Potensialet er stort.

Målsetting

Målsetningen med prosjekt i løpet av to år er å • etablere 10 selvdrevne miljøer med utviklingshemmede barn og ungdommer som spiller innebandy • etablere 3 lokale turneringer per år • etablere 1 årlig landsstevne • utdanne 30 foreldre/ledere som kan styre aktivitetene.

Målgruppe

Primærmålgruppen er barn, ungdommer og voksne med en utviklingshemming. Sekundært lokale klubber og samarbeidsinstanser, ledere og foreldre.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Norges Bandyforbund vil være en koordinator som promoterer prosjektet, kartlegger klubber og samarbeids instanser. Viktige samarbeidspartnere er Norsk Forbund for utviklingshemmede, kultur og fritidskontakter og andre instanser. Forbundet sentralt sørger for at foreldre og ledere som skal engasjere seg i de nye miljøene får den kompetanse de trenger, arrangerer landsstevnet (år2) og har det fulle ansvaret for budsjett og rapportering. Innebandy aktiviteten tilbys i regi av vår klubber. Hvis vi ser at det er grunnlag for klubber å tilby aktivitet for utviklingshemmede, tildeles klubbene en oppstartspakke. Oppstartspakken består av frie midler til klubben som er øremerket gruppen. Frie midler kan brukes til å dekke halleie, kjøpe inn utstyr, subsidiert medlemskap for de nye spilleren, klubbklær, honorar etc. Støtten kan variere fra sted til sted utfra behov og lokale tilpasninger. Klubben tilrettelegger aktiviteten slik at deltakere opplever trygghet, mestring og trivsel. Klubbene må føle eierskap til aktiviteten og engasjere seg langsiktig. Klubben får tett oppfølging av forbund og krets. Vi har egne konsulenter i alle regioner som vil være viktige resurspersoner for klubben i oppstartsfasen

Fremdriftsplan

1.e og 2.e kvartal 2017 – Promotere prosjektet – Kontakte kretser og klubber, kommuner, samarbeidsinstanser. – Koordinere oppstart møter – Oppstart av miljøer i klubbene 3.e og 4.e kvartal 2017 – Oppfølging av miljøer – Kartlegge nye miljøer – Gjennomføring av lokale turnering – Gjennomføring av trenerkurs – Evaluere prosjekt År 2: 2018 Oppstart av flere miljøer. Fokus år 2 er å arrangere et landsstevne i innebandy for utviklingshemmede.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport innebandy for utviklingshemmede.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Innebandy for utviklingshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 115 000, 2018: kr 115 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.07.2019
Status
Under gjennomføring