Innebandy og (is) bandy med mangfold

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tilstrømningen av flyktninger har vært stor de to siste åren. Vi ønsker å ta samfunnsansvar og gjøre hverdagen bedre og rikere for en sårbar gruppe. Å bidra med aktivitet er svært viktig for hverdagsintegreringen. Høsten 2016 starter vi med innebandy kurs for flyktninger, i regi av våre lokale klubber som samarbeid med mottak og kommuner. Tiltakene er støttet med midler fra UDI. Vi ønsker å forlenge prosjektet ut 2017 og søker derfor midler fra ExtraStiftelsen.

Målsetting

Vår målsetning er å tilby innebandy kurs på 10 forskjellige steder i landet. Kurset gjennomføres over 10 ggn på hvert sted. Antall deltakere per sted er opptil 20. Målsetning er å nå 200 flyktninger. Vi håper at minst 50% av deltakerne på kurs fortsetter med aktiviteten i klubben.

Målgruppe

Barn, ungdommer og familier med flyktning bakgrunn. Fra transittmottak, asylmottak, omsorgssenter eller bosatte i en kommune.

Antall personer i målgruppen

200

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltakene gjennomføres i regi av våre klubber og regionale kretser. Tiltakene kan gjennomføres både på dag og kveldstid. Her vil det være rom for lokale tilpasninger. Norges Bandyforbund – sentralt – har en administrerende funksjon, støttefunksjon for klubb og krets, budsjett og rapporteringsansvar. Klubb og krets lokalt rekrutterer deltakere i samarbeid med mottak, kommune, NAV etc. Gjennomfører aktiviteten på mottak eller i klubben egne lokaler. Et kurs går over 10 ggn. Våre samarbeidspartnere vil være lokale mottak. Vi vil også undersøke om kommunene kan gi oss gratis tilgang til anlegg og eventuelt bistand fra tolketjenesten. Det vil også være muligheter for samarbeid med andre lokale frivillige organisasjoner som Norges Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. De kan fungere som gode støttespillere i å bistå klubbene med erfaringsutveksling og å knekke kulturelle koder. Eksempel på samarbeid: – Kommune sponser med gratis bruk anlegg – Aktiviteten koordineres som en del av voksenopplæring – Informasjonsutveksling – Transport til og fra mottak/treningshall

Fremdriftsplan

1.e og 2. kvartal 2017 – Drøfte erfaringer fra tiltak gjennomført i 2016. – Promotere prosjektet – Forankre i klubb, krets og lokale samarbeidspartnere – Rekruttere deltakere – Oppstart og gjennomføring av aktivitet. 3.e og 4. kvartal 2017 – Oppfølging av tiltak – Videreføring av aktivitet inn i ordinært klubbtilbud – Gjennomføring av nye tiltak – Rapportering og evaluering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Tiltakene ble gjennomført i regi av 5 klubber og 2 regioner. Klubbene hadde tett samarbeid med kommuner, skoler og instanser. NBF fungerte som en støttefunksjon. Klubbene/regioner fikk midler til honorar, transport, halleie og utstyrspakker. I Klæbu IBK ble innebandytreningen en del av kommunens introduksjonsprogram. Oslo og Akershus Bandyregion samarbeidet med Val skole, på Tøyen i Oslo. Majoriteten av elevene kommer fra fattige familier. En treningsgruppe ble videreført til Sportsklubben Sterling. Sørvest Bandyregion inviterte til gratis innebandyskole, for fattige barn og unge, i Stavanger, på Karmøy og i Sandnes. I tillegg ble det arrangert gratis innebandy aktivitet for elever ved Johannes Læringssenter. Også Kampen IBK arrangerte gratis innebandyskole på høstferien. Sunde IBK tilbyr gratis trening for kvinner med minoritetsbakgrunn. Mjøsa IBK gjennomførte treninger for flyktninger i fra Stange Asylmottak.

Antall personer i målgruppen

511

Oppsummering

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kommuner, bydeler, skoler og foreldre. Instruktører får innblikk i kulturer og fordommer minsker. Det har vært givende og motiverende. NBF fortsetter med dette viktige arbeid. I Oslo har vi begynt å ta tak i bydelene, Stovner, Bjerke, Alna og Søndre Nordstrand. Klubbene vi samarbeider med er Holmlia SK, Sveiva IB, Veitvet SK og Ellingsrud IL. Til dette mottar vi midler fra BUFDIR. Også i Drammen og i Bergen har vi satt i gang tiltak i bydeler som scorer lavt på levekår. I Stavangerregion satser vi også på å arrangere gratis innebandyskoler i skoleferie.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – Innebandy og (is) bandy med mangfold.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Innebandy og (is) bandy med mangfold
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 130 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet