Innebandy uten barriere

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Alle barn unge skal kunne delta på idrett uavhengig av familiens økonomi. Slik er det ikke i dag. Norges Bandyforbund tar økonomi som barrière alvorlig. Vi søker midler til å gjennomføre gratis innebandy aktivitet i skoleferien for barn og unge fra familier med lav betalingsevne. Skoleferietiltakene skal arrangeres i de 5 største byene i Norge og i de bydeler som scorer lavt på levekårsundersøkelsen og som har en stor andel barn med minoritetsbakgrunn. Etter deltakelse på innebandyaktivitet i skoleferien får barna tilbud om gratis ukentlig trening hos den lokale klubben.

Målsetting

Arrangere 10 gratis innebandycamps i skoleferien, i de 5 største byen; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Vi skal arrangere 2 gratis camps i hver by. Vi regner med at vi treffer 40 barn og unge per camp. Det vil si 400 barn.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot barn fra familier med "lav betalingsevne".

Antall personer i målgruppen

400

Beskrivelse av gjennomføring

Gratis innebandyaktivitet arrangeres i høst-, vinter-, jule- eller i sommerferien. Går over tre dager i tidsrommet mellom kl. 08.00 og kl. 16.00. Enkel brødmat serveres som lunsj. Vi regner cirka en instruktør per seks barn, og maks 40 barn per camp. Vi skal gjennomføre gratis innebandy aktivitet i de 5 største byene, i utsatte bydeler som scorer lavt på levekårsundersøkelsen og som har en stor andel barn og unge med minoritetsbakgrunn. Bergen: Årstad, Laksevåg Trondheim: Heimdal, Kolstad, Flatås Stavanger: Storhaug, Kvernervik, Hommersåk Tromsø: Stakkevollan/Utsikten, Kroken Oslo: Grorud, Stovner, Tøyen Tilbudet settes i gang med hjelp av våre lokale klubber og regionale kretser. Vi har utviklingskonsulenter i hver by, som vil fungere som lokal prosjektleder. Samarbeid med kontaktpersoner i kommunen, som har «barnefattigdom» som sitt arbeidsfelt, idrettskrets og idrettsråd vil være aktuelt. Rekrutteringen skjer gjennom besøk på skoler, SFO og AKS i forkant. Der introduserer vi innebandy i gym-timen og gir alle tilbud om å være med på gratis innebandyaktivitet i skoleferien.

Fremdriftsplan

Jan til mars: planlegge, rekruttere, gjennomføre tiltak i vinterferien April til juni: oppfølging av videre tilbud i klubb, planlegge tiltak i sommerferien. Juli til august: gjennomføre tiltak i sommerferie, oppfølging av videre tilbud i klubb. September til november: planlegge, rekruttere, gjennomføre tiltak i høstferien. Desember: oppfølging av tilbud i klubb, planlegge for tiltak i juleferien.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Innebandy uten barrierer.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Innebandy uten barriere
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 425 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.03.2022
Status
Avsluttet