Inspirasjon og informasjon

70 digitale arrangementer, innlest dagsfersk avis og en egen oppmuntringstelefon – det er resultatet av KABBs første koronainnsats.

Dagsfersk innlest avis og en egen oppmuntringstelefon er blant tiltakene KABBs medlemmer nå kan benytte seg av. I tillegg har de arrangert over 70 digitale kurs, møter og arrangementer det siste året. Illustrasjonsfoto

– Synshemmede er avhengig av assistanse, og med berøringsforbud på grunn av smitte ble de nærmest å regne som spedalske. Det var lett for oss å se hva effekten av dette kunne bli i hverdagen til vår målgruppe, foreller prosjektleder og generalsekretær i Kristent Arbeid Blandt Blinde og Svaksynte (KABB).

Ønske om å gjøre noe for medlemmene sine var dermed sterkt og akutt. Mange hadde behov for mer informasjon, både om pandemien og om smittevern. I tillegg ønsket KABB å bidra til mer inspirasjon i en utfordrende hverdag.

Leste inn avis

Dermed gikk de i sin egen idébank, videreutviklet noen eksisterende planer og søkte om prosjektstøtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Prosjektet Inspirasjon og informasjon så dagens lys allerede i april 2020 – bare uker etter at Norge stengte ned.

– Da plukket vi frem dagsavisideen og satte i gang med et ganske stort prosjekt som involverte redaksjonen i Vårt Land, forteller Woie.

Øyvind Woie, prosjektleder og
generalsekretær i KABB.

Målet var å klare å lese inn dagsferske aviser, slik at de som ikke selv kan se avissidene får ferske nyheter.

– Vi måtte praktiske bygge opp en helt ny produksjonsprosess som ikke fantes fra før av, vi måtte ha tilgang på avissidene før de gikk i trykken, skaffe innleser og utstyr vi ikke hadde, sier Woie.

Hell i uhell

Midt i pandemien ble de også «rammet» av hell i uhell. På grunn av koronaen gikk flyene med aviser til Nord-Norge sjeldnere. I tillegg ble alle ansatte i Vårt Land satt på hjemmekontor. Det førte til at avisen måtte flytte sin produksjonsdeadline til tidligere på dagen.

– Dette gav oss et ideelt tidshull til å lese inn avisen fordi det nå ble mer tid fra den ble trykket til den skulle ligge i postkassa hos folk. Vi fikk avisen klokken 13, og klarte å lese den inn på lyd i løpet av ettermiddagen og på et tidspunkt var den digitale lydutgaven ferdig før papiravisen lå i postkassa til de seende abonnentene, forteller Woie.

Avisen ble lest inn av KABBs ansatte på hjemmekontor, og prosjektmidlene gikk blant annet til å kjøpe inn portabelt innlesningsutstyr som ble plassert hjemme hos to av de ansatte.

– Lydfiler ble lest inn hver dag og transportert via skytjeneste til KABB. Dette var en helt ny produksjonsprosess for oss, som vi har fortsatt med også i lydbokproduksjonen i ettertid, forteller Woie.

Oppmuntringstelefon

Men prosjektet stoppet ikke der. For en del av KABBs medlemmer har lite digital kunnskap, og for dem har det vært krevende å benytte seg av den innleste avisen. Dermed dukket ideen opp om å gjøre noe ekstra også for denne gruppen.

– Ideen om en oppmuntringstelefon dukket opp. Oppmuntringstelefonen ble bygget rundt vårt digitale sentralbord og skulle være enkel å bruke. Bruker fikk et nummer å ringe, det koster helt normal telefontakst, og de fikk høre en ny oppmuntring hver dag, forteller Woie.

Han kan fortelle at telefonen har blitt svært populær, og at det ikke går upåaktet hen om den ikke blir oppdatert.

– Nylig manglet en oppmuntring en dag og da fikk vi telefon fra en fast bruker om at dette måtte vi fikse for det var viktig i hennes hverdag, smiler han.

Øyvind Woie, prosjektleder

Populær telefon

På Oppmuntringstelefonen får lytterne for eksempel høre utdrag fra ulike lydbøker, og etterhvert fikk de også til et samarbeid tidligere TV2-pastor Egil Svartdahl og hans konsept Plussord. Dette er korte 1-2 minutters refleksjoner om tro og liv.

– Vi henter ut lyden av de små videosnuttene og legger ut en av disse hver dag hele året. Tilbudet har truffet godt, og særlig for eldre brukere eller folk som ikke er på Facebook og Instagram, forteller Woie.

KABBs oppmuntringstelefon ble raskt populær. Dersom det ikke kommer en daglig oppmuntring er brukerne raske med å gi beskjed.

70 digitale arrangementer

I tillegg har KABB arrangert videomøter for sine medlemmer. I løpet av 2020 har de arrangert hele 70 ulike kurs, nettmøter og konferanser med totalt over 1.200 deltakere.

– Dette har vært alt fra kurs i psykologisk førstehjelp til formiddagslunsj med diakonen vår. Det toppet seg nok med webinar med Ingvard Wilhelmsen der 500 utvalgte deltakere blant over 30.000 påmeldte fikk være med, forteller Woie, og legger til:

– Denne nettkanalen er en av våre viktigste ny kontaktflater i dag og her møtes kanskje vårt aller største «lokallag», sier han.

– En innertier

Prosjektstøtten KABB mottok i april for snart ett år siden har betydd mye for både medlemmene og organisasjonen.

– Måten vi jobber på et for alltid forandret etter at vi ble tvunget ut i nettmøter, og Dams bidrag var helt avgjørende for at vi skulle kunne klare det så raskt, sier Woie, og legger til:

– Dette har vært en inntier. Det har forandret måten vi jobber på, gitt oss nye kontaktflater og kanaler som vi ikke hadde før, sier Woie, og avslutter:

– Flere synshemmede har oppdaget hva en dagsavis faktisk er, det visste de ikke helt fra før av fordi de ikke hadde noe forhold til avisformatet fordi en del aldri har lest den selv. Responsen er at mange føler seg mer involvert og inkludert, en får den samme innsikten som andre og kan delta sosialt på en mer aktiv måte i de debattene og aktualitetene som finnes i samfunnet.

Søknadssum200.000 kr
KABBS Oppmuntringstelefon408 01 020
LANSERT I 2020

Søknadssammendrag

KABB har mange syns- og lesehemmede medlemmer, og brukere med lav digital kompetanse. Disse faller ofte utenfor i en digital verden. Mange opplever en forsterket ensomhet da ulike arrangementer, kontakt med hjelpeapparat og nettverk er kraftig redusert. Det er stort behov for informasjon og inspirasjon for å holde motet oppe og bidra til livskvalitet og trygghet.

KABB har opprettet flere lavterskel-kanaler for å formidle inspirerende og positivt innhold, lydbøker, en daglig lydavisutgave av Vårt Land, inspirasjons og oppmuntringtelefon og digitale treff og arrangementer.

Prosjektperiode: 30. mars – 1. juni

– Vårt Land er lest inn seks dager i uken f.o.m. 3. april – 1. juni – dette blir 9 uker, totalt i rundt 50 utgaver a’ 1 – 1,5 timer , lydavisen distribueres digital via KABBs lydbibliotek i daglig digital utgave direkte til PC,Nettbrett og mobil. Halveis i prosjekperioden mottar 60 – 70 personer avisen. Vårt Land stiller innhold til disp.
– Nettradio ble etablert 30. mars, sender lydbøker, ulike programmer og relevante innslag 24/7. Gjennomsnittelig 150-200 lyttere pr uke. Distribueres også via Daisy-spiller (hjelpemiddel)
– Oppmuntringstelefon etablert med nytt innhold tre ganger i uken. Kort opplesninger, møte KABBs diakon m.m. Markedsført vi KABBpod og sosiale medier.
– Det er avhold 1-3 nettmøter via Zoom i uken. Tema: Koronoa og synshemmede, Universell utforming: rettigheter og muligheter, digitale verktøy for synshemmede, kurs om fortellerteknikk og fremføring, skrivekurs.

Vi forventer å videreføre alle de fire tiltakene videre ut over i 2020. Dette er helt nye tilbud som vi ikke hadde hatt anledning til å etablere uten disse tilskuddene. Vi har gjort en rekke viktige og avgjørende erfaringer.

Respons og erfaringer tilsier at tilbudet om dagsaviser og nettmøter styrker synshemmede deltakelse og det å kunne delta på lik linje med andre.

Oppmuntringstelefon og nettradio har i tillegg til å avkorte lange dager en god informasjonseffekt knyttet til økt bruk av lydbiblioteket vårt.

Prosjektleder/forsker

Øyvind Woie

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Inspirasjon og informasjon
Organisasjon
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
03.04.2020