Integrering av flerspråklige barn i SVBK

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet skulle sikre deltakelse i tiltak på tvers av lagene, uavhengig av ferdighet og nivå. Tiltakene har fokusert på å fremme fairplay, sunn jenteidrett og sosiale aktiviteter. Det er satt opp temakvelder for barn og ungdom, samt en treningsleir hvor høy deltakelse av barn og ungdom med flerkulturell bakgrunn hadde ha høy prioritet.

Antall personer i målgruppen

35

Oppsummering

Vi har innhentet god erfaring som vi ønsker å gå videre med. For å høyne kvaliteten på tilbudet og nå målene våre om å gi et godt tilbud til alle som har behov for det ser vi at vi må trekke prosjektperioden over flere år. Vi har kontakt med flere unge enslige flyktninger som ønsker å spille volleyball. Et hinder i implementering av et godt tilbud rettet mot denne gruppen er språk, kultur og mangel på trenere og gode ledere på trening. Vi har per dags dato et økende antall flerkulturelle medlemmer men kun en flerkulturell trener og ingen dommere. Det er helt nødvendig med flere trenere.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport integreringsprosjekt 20.januar.2017.pdf

Prosjektleder/forsker

Kristine Rørtveit

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Integrering av flerspråklige barn i SVBK
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 60 000
Startdato
03.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet