Integrert Yoga

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Dette prosjektet hadde to siktemål: å nå ut til innvandrerkvinner med helseinformasjon og å legge til rette for at innvandrerkvinner skulle bli brukere av LHLs Hjerte- og Lungesenter. På grunn av nedleggelse av Hjerte- og Lungesenteret, samt sykdom i prosjektledelsen, ble Helseforum for kvinner bedt om å overta prosjektet. Helseforum for Kvinner er en uavhengig organisasjon som arbeider for at kvinner skal få bedre helse og har et bredt tilbud for kvinner med variert bakgrunn.

 

Etter en brukerundersøkelse fant en ut at et rent Yoga-tilbud ikke ville få god nok rekruttering, og et sammensatt tilbud med ulike aktiviteter i tillegg til Yoga ble valgt. Seks grupper i uka har hatt dette tilbudet. Deltakerne ble informert om samarbeidet med LHL om disse gruppene, og det ble lagt vekt på sammenhengen mellom fysisk form og helse.

 

Tilbudet ble svært godt mottatt blant kvinnene. Det har vært mellom 5 og 30 deltakere, avhengig av dag og gruppe. Mer enn 20 nasjonaliteter har vært representert, alle aldre og ulik helsesituasjon, og om lag 40 prosent etnisk norske og 60 prosent kvinner med innvandrerbakgrunn.

 

Interessen for Yoga har økt i løpet av året, og Helseforum for kvinner tar sikte på å videreføre tilbudet i sin helhet. En ønsker også å fortsette samarbeidet med LHL om helseopplysningsarbeidet.


 

Prosjektleder/forsker

Nina Torgersen

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Integrert Yoga
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2007: kr 160 000
Startdato
02.01.2007
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet