Intensivdager – fortellinger om tiden med et sykt barn på nyfødtintensiv

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

16

Fremdriftsplan

Prosjektleder er ansvarlig for at alle deler av prosjektet igangsettes på en måte som muliggjør publisering av første episode i midten eller slutten av januar. Dette fordrer at undersøkelse av lytteres behov og research rundt gjester kommer godt i gang før jul. Vi har som mål å få spilt inn en episode før jul, slik at vi kan ligge 3 – 4 uker foran i publiseringen (med dette menes at episodene er klare 3 – 4 uker før publisering). På denne måten er vi sikret dersom en gjest blir nødt til å avlyse eller flytte innspilling. Arbeidet vil starte med kartlegging av nettverk og henvendelser ut mot potensielle deltagere. Dette gjøres med en kombinasjon av Prematurforeningens kompetanse og nettverk, samt prosjektleders erfaring fra diverse grupper for premature på sosiale medier, eller eget personlig nettverk fra tiden på nyfødtintensiv. Innspilling og klipp vil også foregå fortløpende, men som nevnt over, med noen uker å gå på dersom noen utfordringer skulle oppstå som følge av etiske vurderinger/godkjenninger.

Prosjektleder/forsker

Elen Kristvik

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Intensivdager – fortellinger om tiden med et sykt barn på nyfødtintensiv
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Vrang produksjon
Beløp Bevilget
2022: kr 40 000, 2023: kr 360 000
Startdato
18.12.2022
Sluttdato
25.10.2023
Status
Under gjennomføring