Interfestival 2001

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ble satt i gang som et samarbeidsprosjekt mellom Landsforbundet Dissimilis og Dissimilis kultur- og kompetansesente

Prosjektet ble satt i gang som et samarbeidsprosjekt mellom Landsforbundet Dissimilis og Dissimilis kultur-­ og kompetansesenter. Landsforbundet Dissimilis er en interesseorganisasjon for grupper som driver musikk­ og kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov. Dissimilis kultur­ og kompetansesenter er et senter som innehar faglig kompetanse på dette feltet og som derved bidrar medlemsgruppene med faglig bistand.

 

Festivalen gir gruppene som er tilsluttet Landsforbundet Dissimilis en mulighet til en felles opplevelse, få inspirasjon og utvekling av erfaringer samt en mulighet til å gi publikum en ”Dissimilis-opplevelse”. Festivalens spillplass – Rådhusplassen i Oslo – er derfor valgt med tanke på å nå ut til et stort publikum. Her har vi muligheten til å nå også de som ikke er kjent med mennesker med ulike bistandsbehov og deres utstråling og spilleglede/spontanitet man blir berørt av. Landsforbundet synes det er viktig at man synliggjør gruppene og at de får vist hva de kan og får til utfra deres egne forutsetninger.

 

Festivalen ble etter vår erfaring og etter evaluering i prosjektgruppa svært vellykket. Det var mye publikum tilstede og vår informasjonsstand fikk mange spørsmål om arbeidet som drives i Dissimilis.

 

Gruppenes innsats var veldig god og publikum trivdes med opplevelsene de fikk av alle våre psykisk utviklingshemmede musikere, sangere, dansere og skuespillere. Festivalen på Rådhusplassen er kommet for å bli – dersom vi kan klare å få til en økonomi som balanserer. Festivalen vil i fremtiden få navnet: ”Dissimilisfestivalen”.

Prosjektleder/forsker

Bente Moen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Interfestival 2001
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2001: kr 58 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
30.06.2001
Status
Avsluttet