Intermezzo

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Det siste årene har Primærmedisinsk Verksted (PMV) og andre virksomheter i PMV kommet i kontakt med pakistanske jenter som har rømt hjemmefra og som driver gatelangs på grunn av store konflikter i hjemmet

Det siste årene har Primærmedisinsk Verksted (PMV) og andre virksomheter i PMV kommet i kontakt med pakistanske jenter som har rømt hjemmefra og som driver gatelangs på grunn av store konflikter i hjemmet. Unge pakistanske jenter som søkte hjelp utenfra på grunn av konflikter i hjemmet, fikk omsorg i den akutte situasjonen, og hjelp til å komme videre i livene sine. Fokuset var å få til dialog med foreldrene, slik at de fleste jentene forhåpentligvis kunne oppleve å bli hørt, bo hjemme, fortsette sin skolegang og nå de målene de hadde for livet sitt. I andre tilfeller var det aktuelt å finne alternative gode løsninger i samarbeid med det norske hjelpeapparatet.

 

Prosjektet har gått over tre år (2006-2009). En leilighet ble innredet ferdig i august 2006, og ble brukt av ca 40 jenter og kvinner i perioden frem til slutten av 2008. Prosjektet har hatt en verdi for familiene som har vært med i den grad man har lyktes i å utvikle nye handlingsalternativer og ny forståelse for det å være foreldre til tenåringer som vokser opp mellom to kulturer. Økt kunnskap og bevissthet i foreldregruppen, vær med på å utvikle bedre oppvekstvilkår for barna, og motvirke at konflikter førte til at ungdom valgte å rømme hjemmefra.

 

Endring av holdninger tar tid, men vi tror at dette prosjektet kan være et viktig bidrag i en lang prosess. Gjennom samarbeidsrelasjoner med det norske hjelpeapparatet, har prosjektet bidratt til økt kunnskap om pakistansk kultur og holdninger til foreldrerollen og barns oppvekstvilkår, slik at de bedre kan møte lignende utfordringer. Videre kan også sammen se på muligheten av å utvikle mer hensiktmessige tiltak for denne målgruppen, som barnevernet kan ta inn i sine tiltakskjeder. PMV har deltatt i ulike møter og seminarer om familiemegling og familiekonflikt i prosjektperioden. Dette innebærer at erfaringer er blitt formidlet videre, og vi har også lært en del som har hatt betydning for vår grunndrift og andre prosjekter.

 

Prosjektet har ført til at flere pakistanske kvinner selv har satt ord på i problemer i sitt miljø og fått økt bevissthet om mulige løsninger. Vi ser at det er en fordel for slik bevisstgjøring at familiekonflikt og familiemegling tas opp innenfor en trygg ramme, og at problemer som diskuteres defineres av kvinner og jenter selv. Dette betyr ikke at denne bevisstgjøringen skjer uten at det fører til kommunikasjon med storsamfunnet rundt. Prosjektet har medført kontakt med for eksempel organisasjoner og instanser som driver med familievern og konflikt (Røde Kors, Forus) som representerer norske ressursmiljøer.

 

Prosjektleder/forsker

Tahirah Iqbal

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Intermezzo
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Primærmedisinsk verksted
Beløp Bevilget
2006: kr 523 000, 2007: kr 500 000, 2008: kr 508 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet