Intro til fysisk uteaktivitet

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har vært gjennomført vinteren 2004 i Oslo og Akershus og involvert mange barn og unge innenfor ski og skihopp

Prosjektet har vært gjennomført vinteren 2004 i Oslo og Akershus og involvert mange barn og unge innenfor ski og skihopp. Prosjektdeltakere har vært barn og unge fra 6-12 år med to hovedveiledere som har stått for den praktiske gjennomføringen. Det har blitt kjøpt inn og satt i stand ti komplette sett med hopputstyr til gratis utlån til de aller minste rekruttene. Det har vært gjennomført to aktivitetskvelder pr. uke i januar, februar og mars 2004.

Prosjektleder/forsker

Ken Roar Elverum

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Intro til fysisk uteaktivitet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Kollenhopp
Beløp Bevilget
2004: kr 60 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.04.2004
Status
Avsluttet