Isaktiviteter for funksjonshemmede

Søknadssammendrag

1.
Anlegget Nye Loen stod ferdig høsten 2007. Nye Loen anlegget består totalt av

2 kunstgressbaner, 2 flerbrukshaller, ishall og curlingbane, treningsrom og flere sosiale rom. Nye Loen anlegget er nå tilrettelagt for funksjonshemmede til de fleste aktiviteter. Ergoterapeut studenter og andre kompetansepersoner har vært med i planleggingen av anlegget for å få dette universelt utformet.

2.
Nærbø Idrettslag har som målsetning å få etablert et godt tilbud for kjelkehockey og rullestolcurling.

3.
Målgruppen for dette prosjektet er bevegelseshemmede i alle aldre som ønsker aktiviteter på isen. Vi har i første omgang planer om kjelkehockey gruppe og curling for rullestolbruker som is aktiviteter.

4.
Det er behov for aktiviteter for funksjonshemmede i Jærregionen. Tradisjonelt er det fotball og håndball som har vært de dominerende idrettaktivteter her i området.
Nærbø Idrettslag har nå fått

en unik mulighet for å starte aktiviteter på is. Det finnes kun en ishall i Jærregionen og det er derfor et spennende alternativ til annen idrett og aktivitet for

funksjonshemmede.

5.
Rekruttering og tilpassing er en allerede pågående prosess og vi har startet forsiktig med disse aktivitetene. Denne prosessene blir intensivert ytterligere i sesongen 2008/2009. Nærbø Idrettslag går til innkjøp av ishockeyvant som er tilpassa kjelkehockey 2008 og 2009. Det lages ramper for kjelker opp i isboksene høst 2008 og ferdig vår 2009 for å lettere komme ut på banen og gi adkomst til curlingbane.

Det kjøpes in utstyr bl.a.

6 kjelker, 2 keeperutstyr, 2-4 rullestoler. Instruktører og trenere vil og bli utdannet for disse aktivitetene med start våren 2009 med oppfølging av videre kurs 2010.


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0287.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har satt fokus på tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende, samt bredde og miljø i idrettslaget. To 2.års ergoterapistudenter har vært prosjektledere for prosjektet i den perioden vi har hatt praksis i idrettslaget. Etter denne tiden vil ansvaret videreføres til administrasjonen dersom prosjektet ikke er ferdig.

Nye Loen-anlegget er tilrettelagt for funksjonshemmede til de fleste aktiviteter. Her har ergoterapeutstudenter og andre kompetansepersoner vært med i planleggingen av anlegget slik at universell utforming har blitt ivaretatt.
I november 2008 etablerte Nærbø IL et kjelkehockeylag. Nærbø IL har som målsetting å tilrettelegge for alle, og målgruppen er alle uansett funksjonsnivå som ønsker å være i aktivitet. Det fokuseres på å integrere flere brukergrupper i idrettslaget. Nærbø IL fikk i 2009 innvilget midler fra Helse & Rehabilitering til å tilrettelegge for kjelkehockey i ishallen. Her har idrettslaget gått til innkjøp av et ishockeyvant som er tilpasset kjelkehockey, og nye hockeykjelker og køller. Målsettingen med dette er å rekruttere flere brukere av kjelkehockey i idrettslaget, og bidra til økt bredde og miljø i både kjelkehockeylaget og idrettslaget.
Videre planer vil være å tilby treningskamper/kamper/turneringer i ishallen, samt øke bevisstheten i lokalbefolkningen i Rogaland om muligheten for kjelkehockey i idrettslaget.

Prosjektleder/forsker

Eva Nordvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Isaktiviteter for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2009: kr 200 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.07.2009
Status
Avsluttet