IT og hørselshemmede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Gjennom det foreliggende prosjektet, som har resultert i hjemmesiden www

Gjennom det foreliggende prosjektet, som har resultert i hjemmesiden www.hlf.no, har Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) fått på plass en hjemmeside som sentralleddet i organisasjonen selv er i stand til å ajourføre og legge ut ny informasjon på løpende.

 

Hjemmesiden inneholder blant annet a jour informasjon, og utgjør en møteplass tilpasset tillitsvalgte, medlemmer og allmennheten.

 

Med hjemmesiden på plass, er det lagt et grunnlag for videre utvikling for å effektivisere kommunikasjonen internt i forbundet (demokratiseringseffekt) og i forhold til omverden
(sluttbrukerinformasjonseffekt).

 

Prosjektet har satt fortgang i et pågående utviklingsarbeid i forhold til IKT, som peker ut over prosjektet.

 

I første omgang har forbundet satt av egne stimuleringsmidler for å få flest mulig av fylkeslagene på nett.

 

Gjennom denne investeringen, som vil komme på toppen av løpende innsats for å ajourføre og videreutvikle hjemmesiden, er det forhåpentligvis mulig å få til en snøballeffekt i forhold til IKT som over tid også vil komme HLFs lokallag til gode.

 

Ut over selve organisasjonen, er målsettingen økt synlighet og profilering av hørselssaken og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) – d.v.s. www.hlf.no som hørselsportalen.

Prosjektleder/forsker

Steinar Birkeland

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
IT og hørselshemmede
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2000: kr 200 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.03.2001
Status
Avsluttet