«Ja betyr ja»

De fleste voldtekter skjer på fest, der overgriper og offer kjenner hverandre fra før. Med kampanjen Ja betyr ja vil Norske Kvinners Sanitetsforening forebygge festvoldtekter.

Kampanjen Ja betyr ja bruker filmer med reelle historier for å nå fram med budskapet til russ over hele landet. Så langt har tilbakemeldingene vært svært gode. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

– Vi er gjerne redd for å gå alene hjem fra fest, men når det gjelder voldtekt så viser statistikken oss at vi skal være vel så på vakt overfor dem vi fester sammen med, sier prosjektleder Ida Marie Hansen.

Hun leder kampanjen Ja betyr ja, som er et prosjekt i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening, rettet inn mot ungdom – og særlig russ.

Les kronikk av Grete Herlofsen, generalsekretær i NKS: «Med et rykk våknet jeg. Penisen hans var inni meg»

Vanskelig å si nei

I april og mai har Hansen reist rundt til videregående skoler for å informere om overgrep og voldtekt som skjer på fest, og hvorfor det ikke holder å argumentere med at «vedkommende sa jo ikke nei».

– Det er ikke sånn at hvis den andre ikke sier nei, så er det greit å ha sex med vedkommende. Det kan nemlig være mange grunner til at det er vanskelig å si nei: Personen kan være sterkt beruset, i ferd med å sovne, eller kroppen kan fryse – en tilstand som er svært vanlig hos mennesker som utsettes for vold eller overgrep, sier hun.

Tvert i mot handler Ja betyr ja-kampanjen om å fokusere på aktivt samtykke.

– Ja betyr ja-kampanjen fokuserer på at det skal være helt klart at begge parter vil ha sex. Det skal foreligge et oppriktig samtykke. Hva mener jeg med det? Jo, et samtykke som uttrykkes både gjennom ord og handlinger. Et entusiastisk «ja» og et engasjert kroppsspråk er den beste kombinasjonen, sier Hansen.

Se video: Var Evens første gang et overgrep?

Video: Norske Kvinners Sanitetsforening

Klart og tydelig ja

Hun understreker at festvoldtekt ikke nødvendigvis handler om planlagte overgrep, men at det er viktig å ha et bevisst forhold til samtykke – også når man er beruset.

– Jeg tror ingen her drar på fest for å voldta noen. Men dersom du er på fest, blir beruset og har sex uten å forsikre deg om at den andre faktisk var med på det, så kan du risikere å våkne opp dagen derpå og bli anmeldt for voldtekt, sier hun til ungdommene, og legger til:

– Det er ikke sånn at en som ikke vil ha sex må si nei, men den som vil må få et klart og tydelig ja».

Se video: Ble Frida voldtatt?

Video: Norske Kvinners Sanitetsforening

Se video: Alex delte nakenbilde

Video: Norske Kvinners Sanitetsforening

Rapport

Bakgrunn

Bakgrunn: For å forebygge voldtekt og overgrep i russetiden er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. «Ja betyr ja», i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), forener informasjonsdager for russen i regi av frivillige sanitetskvinner med en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier. Målgruppen for prosjektet er avgangselever i videregående over hele landet. Det langsiktige målet er å forhindre voldtekt og seksuelle overgrep i russetiden. For 2018 var målet å nå ut til ¼ av avgangselevene i videregående skole med holdningskampanjen om viktigheten av samtykke til sex. I tillegg var målet å nå ut til 50.000 personer i uka i sosiale medier i russetiden. N.K.S. fikk 280.000 kr i tilskudd fra ExtraStiftelsen til Ja betyr ja. Disse midlene ble hovedsakelig brukt til å produsere tre videoer som fokusere på viktigheten av samtykke til sex. I tillegg inngikk N.K.S. et betalt samarbeid med Helsesista på Snapchat, der hun la ut 5 My Story om Ja betyr ja.

Oppsummering

Ja betyr ja har lyktes godt med å bli en kampanje som legges merke til blant beslutningstakere og russen. De tre filmene vil fungere utmerket som undervisningsmateriell til neste års kampanje. Det N.K.S. må forbedre til neste år, er først og fremst å øke antall skolebesøk: a) Ved å synliggjøre kampanjen internt i organisasjonen, slik som på regionale samlinger i november der over 300 frivillige samles. b) Ved å sikre forutsigbar og kontinuerlig levering av profilartikler til lokalforeningene. Ved å forenkle denne prosessen vil trolig flere sanitesforeninger bli med på Ja betyr ja.

Prosjektgjennomføring

Midlene fra ExtraStiftelsen ble hovedsakelig brukt til å produsere tre videoer som fokuserer på viktigheten av samtykke til sex. Sammen med Cynergi Film og TV fant vi tre historier fra virkeligheten, som ble gjenfortalt av skuespillere. Samtidig med produksjonen av videoene gjennomførte sanitetskvinner over hele landet skolebesøk, med foredrag for russen om viktigheten av grensesetting i forhold til kropp og seksualitet. Etter hvert som videoen ble ferdige, ble de inkludert i foredragene. I Oslo samarbeidet vi med JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) på enkelte av skolebesøkene. Da fortalte NKS om Ja betyr ja-kampanjen og JURK om jussen knytet til voldtekt og seksuelle overgrep. Fra påske og fram til 17. mai ble det postet innlegg jevnlig på facebook-siden jabetyrja. Filmene fikk selvsagt størst fokus, men det var også blogginnlegg fra en helsesøster, bilder fra sanitetskvinner på skolebesøk og relevante mediesaker om voldtekt og overgrep. I samme perioden postet Helsesista fem My Story om kampanjen på Snapchat. I likhet med filmene ble dette finansiert av midler fra ExtraStiftelsen. Snapene hadde direktelink til jabetyrja.

Antall personer i målgruppen

7000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ExS JA BETYR JA.pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Økende inntak av alkohol øker risikoen for voldtekt og andre seksuelle overgrep i russetiden. Nesten halvparten av alle voldtekter her til lands er festvoldtekter (48 prosent), og både overgriper og den utsatte er som regel unge, det vil si under 25 år (Kilde: Kripos). Samtidig viser undersøkelser at seksualundervisningen i skolen er for dårlig. Ungdommen trenger mer kunnskap om samtykke og det å være i stand til å sette grenser for seg selv. “Ja betyr ja”-kampanjen er et viktig opplysningstiltak og bidrar sånn sett til å fjerne skam, skyld, myter og tabuer rundt overgrep i russetiden.

Målsetting

Det langsiktige målet er å forhindre voldtekt og seksuelle overgrep i russetiden. For 2018 er målet å nå ut til ¼ av avgangselevene i videregående skole med holdningskampanjen om viktigheten av samtykke til sex. I tillegg er målet å nå ut til 50.000 personer i uka i sosiale medier i russetiden.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er avgangselever i videregående over hele landet.

Antall personer i målgruppen

12500

Beskrivelse av gjennomføring

Våren 2017 har sanitetskvinner vært rundt på videregående skoler over hele landet og snakket med ca. 9000 russ. I tillegg har N.K.S. hatt en storstilt kampanje i sosiale medier. I 2018 er målet å nå enda bredere ut, men vi trenger eksterne midler for å løfte kvaliteten på undervisningsmaterialet. Dessuten vil støtte fra ExtraStiftelsen gjøre at vi får profilert kampanjen i sosiale medier langt bedre. Sistnevnte er viktig for å endre holdninger, for på Facebook kan ungdommen selv delta aktivt i diskusjoner om hva samtykke er og hvor grensen for overgrep går. Til neste år vil økt dialog med russen stå i fokus, ved at russestyrene ved samtlige skoler inviteres til å delta i planleggingen og gjennomføringen av skolebesøkene. Samtidig legges det opp til at det skal holdes foredrag på hver eneste skole, og ikke kun deles ut profilartikler slik tilfellet var ved enkelte skoler i år. Sanitetskvinner over hele landet legger ned hundrevis av frivillige timer i forbindelse med skolebesøkene. For ExtraStiftelsen vil det å ta del i Ja betyr ja gi dere en unik mulighet til å jobbe holdningsskapende blant ungdom, og samtidig være med og bekjempe et stort samfunnsproblem som festvoldtekter blant unge.

Fremdriftsplan

2018: Januar-februar: – Kontakte potensielle bloggere og ambassadører for kampanjen – Igangsette produksjon av videosnutt + profilgensere – Lokalt: sanitetskvinner avtaler dato for skolebesøk og kontakter russestyrene for samarbeid om kampanjen Mars, april og mai: – Skolebesøk over hele landet – Etter påske: Kampanje i sosiale medier Juni: – Kampanjen evalueres August: – Oppstart planlegging av neste års kampanje

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Økende inntak av alkohol øker risikoen for voldtekt og andre seksuelle overgrep i russetiden. Nesten halvparten av alle voldtekter her til lands er festvoldtekter (48 prosent), og både overgriper og den utsatte er som regel unge, det vil si under 25 år (Kilde: Kripos). Samtidig viser undersøkelser at seksualundervisningen i skolen er for dårlig. Ungdommen trenger mer kunnskap om samtykke og det å være i stand til å sette grenser for seg selv. “Ja betyr ja”-kampanjen er et viktig opplysningstiltak og bidrar sånn sett til å fjerne skam, skyld, myter og tabuer rundt overgrep i russetiden.

Målsetting for prosjektet

Det langsiktige målet er å forhindre voldtekt og seksuelle overgrep i russetiden. For 2018 er målet å nå ut til ¼ av avgangselevene i videregående skole med holdningskampanjen om viktigheten av samtykke til sex. I tillegg er målet å nå ut til 50.000 personer i uka i sosiale medier i russetiden.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er avgangselever i videregående over hele landet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

12500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Våren 2017 har sanitetskvinner vært rundt på videregående skoler over hele landet og snakket med ca. 9000 russ. I tillegg har N.K.S. hatt en storstilt kampanje i sosiale medier. I 2018 er målet å nå enda bredere ut, men vi trenger eksterne midler for å løfte kvaliteten på undervisningsmaterialet. Dessuten vil støtte fra ExtraStiftelsen gjøre at vi får profilert kampanjen i sosiale medier langt bedre. Sistnevnte er viktig for å endre holdninger, for på Facebook kan ungdommen selv delta aktivt i diskusjoner om hva samtykke er og hvor grensen for overgrep går. Til neste år vil økt dialog med russen stå i fokus, ved at russestyrene ved samtlige skoler inviteres til å delta i planleggingen og gjennomføringen av skolebesøkene. Samtidig legges det opp til at det skal holdes foredrag på hver eneste skole, og ikke kun deles ut profilartikler slik tilfellet var ved enkelte skoler i år. Sanitetskvinner over hele landet legger ned hundrevis av frivillige timer i forbindelse med skolebesøkene. For ExtraStiftelsen vil det å ta del i Ja betyr ja gi dere en unik mulighet til å jobbe holdningsskapende blant ungdom, og samtidig være med og bekjempe et stort samfunnsproblem som festvoldtekter blant unge.

Fremdriftsplan for prosjektet

2018: Januar-februar: – Kontakte potensielle bloggere og ambassadører for kampanjen – Igangsette produksjon av videosnutt + profilgensere – Lokalt: sanitetskvinner avtaler dato for skolebesøk og kontakter russestyrene for samarbeid om kampanjen Mars, april og mai: – Skolebesøk over hele landet – Etter påske: Kampanje i sosiale medier Juni: – Kampanjen evalueres August: – Oppstart planlegging av neste års kampanje

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn: For å forebygge voldtekt og overgrep i russetiden er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. «Ja betyr ja», i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), forener informasjonsdager for russen i regi av frivillige sanitetskvinner med en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier. Målgruppen for prosjektet er avgangselever i videregående over hele landet. Det langsiktige målet er å forhindre voldtekt og seksuelle overgrep i russetiden. For 2018 var målet å nå ut til ¼ av avgangselevene i videregående skole med holdningskampanjen om viktigheten av samtykke til sex. I tillegg var målet å nå ut til 50.000 personer i uka i sosiale medier i russetiden. N.K.S. fikk 280.000 kr i tilskudd fra ExtraStiftelsen til Ja betyr ja. Disse midlene ble hovedsakelig brukt til å produsere tre videoer som fokusere på viktigheten av samtykke til sex. I tillegg inngikk N.K.S. et betalt samarbeid med Helsesista på Snapchat, der hun la ut 5 My Story om Ja betyr ja.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Sosiale medier: Total rekkevidde på de tre filmene er 202 490 (unike personer). Av disse er ca 57% kvinner og 43% menn, og de er ganske jevnt fordelt på aldersgruppene 13-17 og 18-24 år. Helsesista har over 40.000 følgere på Snapchat. Ved å legge sammen disse følgerne med de unike personene som har sett filmene, og fordele på de fem kampanjeukene mellom påske og 17. mai, så har vi i i snitt nådd 48400 unike personer på sosiale medier i uka. Skolebesøk: Vi nådde i underkant av 7000 russ i 2018, dvs. 2000 færre russ enn året før og 5500 færre enn målsettingen. Til tross for at det totale antallet er for lavt, så er det likevel veldig positivt at Oslo var til stede på hele 9 videregående skoler, og at Oppland nådde hele 1600 russ. Russens evaluering: Totalt fikk jeg 69 russ til å evaluere skolebesøkene. Et overveldende flertall frykter at festvoldtekt kan skje med en selv eller noen de kjenner, og enda fler eigjen mente budskapet om et aktivt samtykke til sex var relevant.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

7000

Prosjektgjennomføring/Metode

Midlene fra ExtraStiftelsen ble hovedsakelig brukt til å produsere tre videoer som fokuserer på viktigheten av samtykke til sex. Sammen med Cynergi Film og TV fant vi tre historier fra virkeligheten, som ble gjenfortalt av skuespillere. Samtidig med produksjonen av videoene gjennomførte sanitetskvinner over hele landet skolebesøk, med foredrag for russen om viktigheten av grensesetting i forhold til kropp og seksualitet. Etter hvert som videoen ble ferdige, ble de inkludert i foredragene. I Oslo samarbeidet vi med JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) på enkelte av skolebesøkene. Da fortalte NKS om Ja betyr ja-kampanjen og JURK om jussen knytet til voldtekt og seksuelle overgrep. Fra påske og fram til 17. mai ble det postet innlegg jevnlig på facebook-siden jabetyrja. Filmene fikk selvsagt størst fokus, men det var også blogginnlegg fra en helsesøster, bilder fra sanitetskvinner på skolebesøk og relevante mediesaker om voldtekt og overgrep. I samme perioden postet Helsesista fem My Story om kampanjen på Snapchat. I likhet med filmene ble dette finansiert av midler fra ExtraStiftelsen. Snapene hadde direktelink til jabetyrja.

Resultater og resultatvurdering

Tilbakemeldingene fra ungdom som har sett filmene er at de kjenner seg veldig godt igjen i historiene. De forteller også at dette med gråsonesex (der det er uklart om det er frivillig sex eller et overgrep) er veldig vanlig i ungdomsmiljøet. Rita Parnas, politijurist i Oslo politidistrikt som jobber utelukkende med voldtektssaker, sier at de aller fleste sakene hun henlegger, er historier som ligner på den til Even. For å kunne si noe om hva målgruppen selv mener om kampanjen,ble russen på Nydalen vgs og Elvebakken vgs i Oslo bedt om å evaluere skolebesøket. Totalt svarte 69 russ. På spørsmål om hvorfor viktigheten av samtykke er relevant/ikke relevant, svarte russen (et utdrag): «Det er utrolig viktig å være klar over konsekvensene av å ikke få et klart samtykke». «Bra/viktig at man mer konkret viser hva samtykke er». «Fordi det er viktig, men ikke noe jeg har tenkt mye over». «Fordi det skjer mange voldtekter og det er viktig å presisere hva en voldtekt er».

Oppsummering og videre planer

Ja betyr ja har lyktes godt med å bli en kampanje som legges merke til blant beslutningstakere og russen. De tre filmene vil fungere utmerket som undervisningsmateriell til neste års kampanje. Det N.K.S. må forbedre til neste år, er først og fremst å øke antall skolebesøk: a) Ved å synliggjøre kampanjen internt i organisasjonen, slik som på regionale samlinger i november der over 300 frivillige samles. b) Ved å sikre forutsigbar og kontinuerlig levering av profilartikler til lokalforeningene. Ved å forenkle denne prosessen vil trolig flere sanitesforeninger bli med på Ja betyr ja.

Prosjektleder

Ida Marie Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
“Ja betyr ja”
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2018: kr 280 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
29.08.2018
Status
Avsluttet