Jakten på Elvis

Søknadssammendrag

» Jakten på Elvis » – musikkprosjekt for gruppen «Fosseduren».
Msuikkgruppen Fosseduren startet i 1992, og har holdt på uavbrutt siden da. Musikkgruppen er et samarbeidsprosjekt mellom Stjørdal Voksenopplæringssenter og Kultur- musikkskolen i Stjørdal.
De har gjennom årene hatt ulike utviklingsoppgaver med musikk og sang. Nå ønsker musikkgruppen å utvikle seg videre gjennom prosjektet

«Jakten på Elvis». Det hele skal lages som en historie med sang og musikk der det gjennom å passere ulike musikksjangre eller delmål underveis, skal jaktes på Elvis, dvs. sangen og musikken til Elvis.
jakten skal avsluttes med framføring av ulike Elvis-låter. Det skal satses på en del kostymer og scenearrangement underveis. Prosjektet skal ende opp med en større konsert der det skal satses noe mer enn vanlig på scenearrangement, lyd og lys. Forestillingen skal vare i 45 minutter. Den vil bli framført lokalt, og trolig blir det tatt med videre til fylkesnivå. Den kulturelle skolesekken er samarbeidspartner gjennom kommunens kulturavdeling.
Prosjektet «Fosseduren» er en del av avdelingen for spesialundervisning ved Voksenopplæringssenteret. En viktig profil for oss på denne avdelingen har vært å synliggjøre at funkjsonshemmede også kan mestre ved god tilrettelegging. Vi er opptatt av at alle skal ha et likeverdig tilbud. Vi har i alle år sett hvordan gleden ved å mestre har vikret positivt inn på selvfølelsen til den enkelte. Språket har utviklet seg gjennom sangen og musikken, og ikke minst også følelesen av å glede og bety noe for andre har vært et særpreg ved musikkgruppen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0080.pdf

Prosjektleder/forsker

Ole Ivar Teigen

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Jakten på Elvis
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2011: kr 30 000, 2012: kr 30 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
20.06.2012
Status
Avsluttet