Jeg er bra nok! Psykisk helse og hørsel

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

HLFU får ofte tilbakemeldinger og spørsmål om psykisk og fysisk helse hos unge hørselshemmede. Mange opplever det som vanskelig å delta i sosiale sammenhenger, på skole og i arbeidslivet grunnet sin hørselsutfordring. Tilbaketrekning og isolasjon er dessverre et hyppig forekommende problem blant hørselshemmede. Sammen med tapsfølelsen over å ha mistet store deler av hørselen, fører denne isolasjonen mange inn i nedstemthet og i verste fall depresjoner. Samtidig bruker hørselshemmede mer energi enn normalthørende og får ofte fysiske plager og smerter som igjen kan påvirke det psykiske.

Målsetting

Målet er å utvikle og gjennomføre tre samlinger over to år. Hver samling vil ha fokus på hørselshemming knyttet til psykisk og fysisk helse, men tilpasses ulike grupper og livsfaser. Samlingene skal være et lavterskeltilbud med trygge rammer og tilpasses de ulike gruppenes behov.

Målgruppe

Prosjektets målgruppe vil være hørselshemmede i alderen 13 til 35 år.

Antall personer i målgruppen

4000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom prosjektet vil vi utvikle og avholde tre samlinger der vi kan øke kunnskapen til ungdommer og unge voksne om psykiske og fysiske utfordringer knyttet til hørselshemming. Samlingene skal være i et forum hvor man kan føle seg trygg, og gjennom deling med likesinnede får styrket sin selvtillit. HLFU vil bruke fagpersoner med god kompetanse på feltet, kombinert med frivillig innsats fra vår medlemsmasse. Samlingene vil bygges opp med foredrag, workshops og praktiske øvelser. Sentrale poeng vil være; • Mestre hverdagen med hørselshemming bedre • Lære mer om egne utfordringer/helsetilstand • Møte andre i samme situasjon, erfaringsutveksling, sosialt samvær • Få tips og råd om avspenningsteknikker, pustemetoder o.l som kan lindre fysiske plager knyttet opp mot hørselshemming. For å øke tilgjengeligheten vil samlingene være et gratis tilbud der kostnader til transport og eventuell overnatting dekkes. Samlingene promoteres gjennom HLFU og HLFs kanaler, herunder nettside, medlemsblader, sosiale medier og mailutsendelser.

Fremdriftsplan

Jan-jun 17: Danne prosjektgruppe. Avklare datoer/lokaler/behov/bidragsytere. Utvikle program,invitasjon, promomateriale. Invitasjoner-promo samling 1 Sep: Samling-g.skole og vgs Okt: Program samling 2. Invitasjon,promo samling 2 Des: Samling-høyere utdanning. Spørreskjema samling 1 Feb 18: Program samling 3. Invitasjon,promo samling 3 Apr: Samling-arbeidslivet. Spørreskjema samling 2 Aug-Des: Spørreskjema samling 3,evaluering,sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Jeg er bra nok! 2017 – 18.pdf

Prosjektleder/forsker

Lasse Riiser Bøtun

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Jeg er bra nok! Psykisk helse og hørsel
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 276 000, 2018: kr 139 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
21.12.2018
Status
Avsluttet