Ung på fontenehuset

Katherine er nå en av drivkreftene bak ungdomsprosjektet på Fontenehuset Oslo Øst, men veien dit har vært lang. Her med generalsektretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Jeg hatet å være her. I begynnelsen ville jeg ikke, jeg ville virkelig ikke, forteller Katherine (23).

Følte seg ønsket

For halvannet år siden var hun langt nede. Hun hadde sosial angst og hadde vært lagt inn på psykiatrisk sykehus. Der fortalte de henne om Fontenehuset. «Ikke noe for meg», tenkte Katherine, som så for seg et stort hus fullt av fremmede folk, som skulle presse henne inn i en jobb hun ikke ville ha.

Likevel gikk hun med på å ta en prat med Marlén, som jobber på Fontenehuset Oslo Øst på Tøyen.

– Jeg turte ikke å si nei da hun spurte om å få telefonnummeret mitt. Jeg angret på det etterpå, men i dag er jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Marlén sendte meg sms nesten hver dag, og spurte om jeg kom, forteller Katherine.

«Wakeup Call»-tjenesten til Fontenehuset minner medlemmene om at de er savnet og ønsket. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

I følge Katherine er denne ringetjenesten – eller i hennes tilfelle sms-tjenesten – en av de viktigste grunnene til at hun fortsatte å komme.

– Det fikk meg til å føle at det var noen som savnet meg og som ville at jeg skulle komme, forteller hun.

Over all forventning

I begynnelsen kom Katherine til Fontenehuset en gang eller to i måneden. Men stadig ble det oftere, hun fikk venner og stadig flere oppgaver på huset. Sakte, men sikkert begynte hun å føle seg tryggere.

– Jeg begynte å trives, sier hun, og smiler.

I fjor høst fikk Fontenehuset Oslo Øst innvilget støtte av Stiftelsen Dam til et treårig prosjekt kalt «Ung på huset». Bakgrunnen var et ønske om å få flere unge til å benytte seg av tilbudene på Fontenehuset. Prosjektleder Marlén mente Katherine burde involvere seg i prosjektet, og sånn ble det.

Fra januar i år har Katherine stått i bresjen for prosjektet, som nå teller 18 medlemmer – 13 flere enn det som var målet for det første året.

– Det er vi selvfølgelig veldig glad for, sier Marlén.

Se video fra da Spre Glede-turneen besøkte Ung på Fontenehuset:

Video: Fabelaktiv/NRK

Ungdomsprosjektet på Fontenehuset Oslo Øst jobber mye med husavisen og sosiale medier. Her er deler av mediegruppa foran redaksjons-hjørnet. I bakgrunnen Marlén, Sverre og Solveig, som jobber på Fontenehuset, og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Utvikles av de unge

Målet med ungdomsprosjektet er å fange opp unge som har falt ut av jobb eller skole. Undersøkelser viser at en stor årsak til frafallet trolig skyldes psykiske problemer, ensomhet og manglende støtte fra voksenpersoner.

På Fontenehuset får de unge en fadder som holder jevnlig kontakt og sørger for at du blir en del av aktivitetene på huset. Med en blanding av sosiale aktiviteter og arbeidsoppgaver er målet at man skal bli tryggere på seg selv, og øke mestringsfølelsen. Samtidig kan man få hjelp og støtte til å komme tilbake til skole eller jobb.

Prosjektet skal utvikles av de unge selv, og styres litt av hvilke aktiviteter medlemmene selv ønsker å holde på med.

Husavisen er så langt den mest populære aktiviteten for ungdomsprosjektet. Her er de i gang med å lage layout. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

For Katherine har det vært avgjørende å bli fulgt opp jevnlig av en fadder. Det har gjort at hun har kommet til Fontenehuset, selv de dagene det føles ekstra tungt og hun helst vil bli hjemme.

Gjennom arbeidet med husavisen, der hun både skriver og redigerer sider, har mestringsfølelsen økt, og hun er nå evig takknemlig for at Marlén maste på henne.

– Nå er jeg veldig glad for det. Det har gjort at jeg er mye tryggere på meg selv, og at jeg har noe å bidra med. Det har tatt meg over ett år, der de i begynnelsen omtrent måtte slepe meg inn her, mens nå har jeg holdt foredrag om ungdomsprosjektet foran 15-20 personer, og er her hver dag mellom klokken 08 og 16, smiler Katherine fornøyd.

Fontenehuset Oslo Øst ligger på Tøyen torg. Lokalene huser blant annet kjøkken, studierom, medieavdeling og oppholdsrom. Planen er etterhvert at ungdomsprosjektet skal starte café i huset. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Sluttrapport

Bakgrunn

Ungdomsprosjektet på Fontenehuset Oslo Øst (FOØ) hadde et mål om at unge som hadde falt ut av videregående skole eller jobb skulle vende tilbake til samfunnsdeltakelse. Gjennom deltakelse i Fontenehusets støttende arbeidsfellesskap. Dette gi de unge opplevelsen av tilknytning og fellesskap, vennskap og økt tro på egen mestring. Prosjektet skulle utvikles av unge medlemmer på Fontenehuset som selv har erfaring med dette. Ved utgangen av det siste prosjektåret skulle 20 medlemmer i alderen 17-25 år ha meldt seg inn på Fontenehuset Oslo Øst. I det andre året var hovedfokuset å integrere ungdomsprosjektet inn i den øvrige driften av huset. De yngste medlemmene på Fontenehuset i dag sier at de setter pris på at de kan velge arbeidsoppgaver. I det siste prosjektåret ble det brukt mye tid på å informere om tilbudet til flere aktuelle henvisende instanser. Fontenehuset ønsker å være en støttespiller også for medlemmer som enten kommer ut i jobb eller studier.

Oppsummering

Fontenehuset Oslo Øst opplever en kontinuerlig økning av unge medlemmer. De selv uttrykker at de ønsker støtte til å søke utdannelse og til å fullføre studieforløpet. Vi opplever at de unge har større behov for oppfølging i forhold til NAV og andre utfordringer som oppstår på grunn av helseutfordringer. Med økende antall unge men kun en ansatt ble det derfor søkt støtte til en studiekonsulent som kan støtte de unge videre ut i studie fra 2017. Som et resultat av midler fra Extrastiftelsen har FOØ utviklet et arbeidsrettet tilbud for unge. Vi har vært et forbilde for andre fontenehus.

Prosjektgjennomføring

Fra 1.april 2015 ble det ansatt en person som skal jobbe med ungdomsprosjektet på heltid. Det ble i tillegg opprettet en gruppe med to unge medlemmer som i tillegg til medarbeideren. De første medlemmene i prosjektet fungerte som støttespillere for de nye medlemmene. Gruppen satt opp faste møtetidspunkter torsdager hver uke. Fontenehusmodellen ble brukt som den grunnleggende metodikken. Samarbeid med et tverrfaglig team i Bydel Alna som bestod av Oppfølgingstjenesten, NAV i skolen, og NAV ungdomsteam. Samarbeidet ble viktig for å rekruttere nye unge medlemmer. Tall fra vår database viser at det fra 31.12. 2016 er 42 unge i alderen 17-30 år. I prosjektbeskrivelsen sto det at ved utgangen av det siste prosjektår skulle 20 unge medlemmer ha meldt seg inn på Fontenehuset Oslo Øst for å få hjelp av Fontenehusets støttende arbeidsfellesskap. Med 42 unge medlemmer har det vært en kraftig pågang, og med kun én stilling ble det på noen kapasitetsutfordringer. De unge medlemmene fikk oppfølging og støtte av prosjektlederen. Pga økende antall unge medlemmer ble flere medarbeidere involvert i de unges oppfølging.

Resultater

Etter to år med dette prosjektet kan vi vise til svært gode tall og resultater. Ved prosjektets slutt (31.12.2016) var det 42 unge medlemmer tilknyttet Fontenehuset Oslo Øst (FOØ). Da prosjektet startet (01.04.2015) var det kun ett ungt medlem som var tilknyttet FOØ. Selv om prosjektet er avsluttet er «ung på Huset» blitt en del av tilbudet på FOØ. Det er fremdeles stor pågang av unge til huset, i skrivende stund er det over 60 unge medlemmer tilknyttet FOØ. Flere av våre unge medlemmer har ut i fra vår årlige trivselsundersøkelse (2016) at de har fått bedre helse ved bruk av Fontenehuset. Som et resultat av ung på huset prosjektet har 6 av våre unge medlemmer har kommet ut i jobb og 4 har startet opp med studier. Selv om flere av våre medlemmer ikke er ute i jobb eller studier, er det flere som bruker Fontenehuset som en del av sin aktivitetsplan gjennom NAV. Bruken av Fontenehuset har gjort at flere av våre medlemmer har fått bedret sin struktur i hverdagen sin.

Antall personer i målgruppen

42

Sluttrapport/artikler (pdf)

Ung på huset sluttrapport.pdf

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Ung på huset sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Sverre Furuholmen-Jenssen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
Ung på fontenehuset
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2015: kr 795 000, 2016: kr 817 000
Startdato
02.04.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet