Jeg skal «bare» ta et blodtrykk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

LHL ønsker å spre kunnskap om hvordan en kan bli trygg på at blodtrykket måles på riktig måte. Det er nemlig mye fokus på hva blodtrykksresultatet bør være men mindre på hvordan man kan stole på at det målte blodtrykket viser det faktiske trykket. BT-måling er en av de hyppigste utførte prosedyrene i helsevesenet, men målemetode og feilkilder er lite kjent. Ved feilmåling av BT vil sannsynligheten for å få uriktig diagnose være økt. Nøyaktig måling er av avgjørende betydning for videre behandling; enten det er livsstilsendring med trening og kosthold i fokus, eller medikamentbehandling.

Målsetting

Vi vil lage en informasjonsfilm om BT-måling som kan bevisstgjøre menigmann og helsepersonell om hva man må ta hensyn til når BT skal måles. Målet er at BT måles på en slik måte at en kan stole på at måleresultatet viser det faktiske blodtrykket. Dette vil være avgjørende for den videre behandlingen

Målgruppe

Målgruppen vil være voksne personer, hvor det skal måles blodtrykk på overarm. Prosjektet retter seg både mot menigmann og helsepersonell.

Antall personer i målgruppen

2000000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil lage en informasjonsfilm om BT-måling som kan bevisstgjøre menigmann og helsepersonell om hva man må ta hensyn til når BT skal måles. Filmen vil bestå av 8 filmsnutter av 1 – 2 min. varighet, og skal ligge tilgjengelig på nettet YouTube og www.lhl.no sammen med en brukervennlig brosjyre som vi også lager. LHL vil også dele filmsnutter på facebook med oppfordring om å dele. Ved hjelp av animasjon, ekte bilder og tekst vil vi visualisere den nasjonale BT-prosedyren og peke på hva som må være tilstede for å utføre korrekte og presise målinger av BT, og hvilke potensielle feilkilder som kan påvirke målingen. Bl.a. hvordan forberede seg til BT-måling, hvordan forholde seg når BT måles, hvordan måle BT korrekt. Vi vil arbeide tett med filmproduksjonsselskapet fra workshop, utarbeidelse av manus og dreiebok, til filming og redigering av film. Vi vil utarbeide et spørreskjema for QuestBack der de som laster ned og ser filmen kan gi oss tilbakemelding. Spørreskjema vil også deles ut andre steder der vi viser filmen. Info med lenke til film og brosjyre vil bl.a. bli delt med Helsebiblioteket, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Apotekerforeningen, utdanningsinstitusjoner for helsepersonell, helseforetak og fastleger.

Fremdriftsplan

Jan-juni 2020: Samarbeid med filmproduksjonsselskapet om workshop, manus, dreiebok, filminnspilling. Råutkast vises for utvalgte kontakter. Mai-juni 2020: Utforme spørreskjema/QuestBack. Lage brosjyre. August 2020: Film klar for visning. Lage nyhetssak. Spre info og dele lenke til filmen med relevante miljøer og lokalt i LHL. Nov-des 2020: Bearbeide tilbakemeldinger fra spørreskjema. Evaluere prosjektet. Publisere prosjektresultatet på lhl.no.

Prosjektleder/forsker

Anne Birgitte Dahlum

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Jeg skal «bare» ta et blodtrykk
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2020: kr 490 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring