Fellesskap gjennom «Photovoice»

Med foto og video som virkemiddel skal FFO Trøndelag og Likestillingssenteret KUN tilby fellesskap, møteplasser og muligheter til å bli sett og hørt.

FFO Trøndelag og Likestillingssenteret KUN ønsker gjennom prosjektet å tilby en meningsfylt aktivitet og møteplass for personer med funksjonsnedsettelser.

Photovoice

Utprøving av metoden «Photovoice» skal gi deltakerne innsikt i styrker og muligheter både hos seg selv og i et fellesskap. Virkemidler innen foto og video skal benyttes for at personer med funksjonsnedsettelser i større grad skal bli sett og hørt.

Ofte kan det oppleves som en kamp mot systemet for å få sine rettigheter oppfylt. Dette er noe av bakgrunnen for prosjektet «Jeg vil endre!».

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Forhindrer isolasjon

Prosjektleder Marte Taylor Bye forteller at «Jeg vil endre!» er et prosjekt som går ut på å lage nettbaserte møteplasser for mennesker med funksjonsnedsettelser. Med inspirasjon fra Portugal igangsettes prosjektet med bruk av «Photovoice», der foto og video brukes som kanal for formidling. Prosjektet har et mål om at deltakerne skal oppleve myndiggjøring og fellesskap, samt at virkemidlene de lærer skal gjøre det enklere å bli hørt.

Til tross for at samfunnet gradvis åpnes opp igjen er det mange i sårbare grupper som fremdeles er isolerte hjemme.

– Det er viktig fordi vi ønsker å skape møteplasser som kan kompensere for noe av isolasjonen som har oppstått i forbindelse med korona. Vi ønsker også å bidra til at flere bruker sin stemme og deltar i samfunnsdebatten, sier prosjektleder Marte Taylor Bye.

Flere positive konsekvenser

Det er et håp om at den sosiale møteplassen vil leve videre etter prosjektslutt og være et positivt fellesskap for deltakerne. Etter et år med foto- og videooppgaver skal en profesjonell fotograf sette sammen produktene til en digital utstilling og en fotobok.

Deltakelse i prosjektet skal forhåpentligvis gi refleksjoner rundt menneskelige styrker, gode og kritiske diskusjoner om samfunnsmessige spørsmål, og en mulighet til å påvirke egen situasjon.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Med nedstegningen av landet i mars, opplevde vi at alle levde mer like liv. «Ingen» var ute og reiste, «ingen» var ute på byen på lørdagskveld, «alle» var hjemme og hadde begrenset sosialt liv. Nå når samfunnet åpner litt opp og begynner å gå tilbake slik det var før, mens de sårbare gruppene står i fare for å bli mer isolert. Personer med underliggende sykdommer og lavt immunforsvar må fortsette å være forsiktige, begrense antall nære kontakter og holde avstand. Nedstengingen viste oss mulighetene som nettbaserte løsninger gir for å holde kontakt og utvikle fellesskapet derfor prosjektet – Jeg vil endre.

Jeg vil endre – pilotprosjekt som har som målsetting å bidra til egenkraftmobilisering/empowerment og mer demokrati for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom å synliggjøre og gi en stemme. Det skal være en meningsfylt aktivitet, en møteplass og prøve ut en metode for å gi deltakerne innsikt i egen og fellesskapets muligheter og styrker. Vi vil skape en nettbasert møteplass for personer med nedsatt funksjonsevne. På denne møteplassen vil vi utvikle og prøve ut en metode hvor vi gir deltakerne månedlige oppgaver. Disse oppgavene skal bestå i å bruke foto/video til å fremstille oppfatninger og erfaringer om tema som omhandler egne rettigheter. Disse fotoene/videoene deles med andre i prosjektet og etter eget ønske, kan legge ut på en egen Facebookgruppe hvor det er åpent for alle å delta med sine innspill.

Vil vil bruke Photovoice metoden. Det er en prosess der mennesker bruker video og/eller foto for å tydeliggjøre aspekter av sine livsmiljø og sine opplevelser for å dele dem med andre. Tema – Det er aktuelt å bruke artiklene i CRPD som en guide til tema for utfordringene/foto-oppgaven. Prosjektperiode 010920 – 311221. Prosjektet skal resultere i en virtuell utstilling som kurateres av en profesjonell fotograf. Denne utstillingen utvikles til å bli en fotobok.

Prosjektleder

Marte Taylor Bye

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Jeg vil endre!
Organisasjon
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 660.000
Startdato
27.08.2020