Jeg vil lese mer

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

ISAAC er en internasjonal interesseorganisasjon med avdelinger i mange land, og initialene står for International Society of Alternative and Augmentative Communication. Organisasjonen arbeider for å øke kunnskap om alternativ kommunikasjon og gi mennesker med kommunikasjonsvansker muligheter til en bedre livskvalitet.

 

Bliss er et internasjonalt grafisk symbolspråk som benyttes i alternativ og supplerende kommunikasjon og i bruk i over 40 land. Brukere av bliss og som ikke har knekket lesekoden, har liten tilgang til litteratur på eget skriftspråk. Prosjektets målsetting har derfor vært å gi blissbrukere lesestoff på bliss.  ”Jeg vil lese mer” har vært et tre-årig prosjekt og bygget på erfaringer gjort i et lignende prosjekt, ”Jeg vil også lese”, som også ble finansiert med midler fra Helse og Rehabilitering. Tekstingen av bøker til bliss vil gi større muligheter for blissbrukere til å få ta del i skjønnlitteratur og faglitteratur på linje med sine jevnaldringer og sosial tilhørighet i en felles kunnskap og ferdighet. De ferdige tekstene er lagt ut på ISAAC Norges hjemmeside, slik at blissbrukernes nærpersoner fritt kan laste ned tekstene og feste dem inn i de aktuelle bøkene. I alt har ISAAC Norge v/blissgruppen i dette siste prosjektet tekstet 16 bøker og fornyet ett treningshefte for innlæring av blissymboler.

 

En del av prosjektgruppen har i løpet av prosjekttiden også deltatt i internasjonalt arbeid med utvikling av nye blissymboler og i tillegg laget en ny lærebok/ordbok i bliss med midler fra Utdanningsdirektoratet. Det har et viktig arbeid for gjennomføringen av prosjektet ”Jeg vil lese mer”, fordi man på den måten hele tiden har hatt tilgang på de nyeste symbolene.


 

Prosjektleder/forsker

Torhild Kausrud

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Jeg vil lese mer
Organisasjon
ISAAC Norge
Beløp Bevilget
2008: kr 200 000, 2009: kr 208 000, 2010: kr 216 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet