#JegErHer – undervisning mot overgrep

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Seksuelle overgrep skjer oftere og nærmere enn vi tror, og er svært skadelig for barns fysiske og psykiske helse. Mange forteller ikke hva de utsettes for, fordi de ikke vet at det er galt eller hvordan de kan få hjelp. Det er behov for å gi barn kunnskap om hva overgrep er og hvordan de kan få hjelp. Forskning viser at barn som har fått undervisning eller annen informasjon om seksuelle overgrep har lettere for å fortelle. Redd Barnas undervisningsverktøy brukes av skoler over hele landet, og vi får tilbakemeldinger om at det bidrar til både forebygging og avdekking.

Målsetting

Forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn igjenom å gi barn og voksne økt kunnskap og handlingskompetanse, og dermed bidra til å sikre barns fysiske og psykiske helse. Dette gjøres igjennom å evaluere, videreutvikle og trykke opp undervisningsopplegget #JegErHer

Målgruppe

Barn 5.-7. trinn i grunnskolen, og voksne som jobber i grunnskolen.

Antall personer i målgruppen

15000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet tar utgangspunkt i undervisningsopplegget "#JegErHer- Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for barn på 5.-7. trinn" som ble lansert i 2017, og er det første undervisningsopplegget Redd Barna har laget om dette temaet . Siden 2017 har det blitt sendt ut 3000 og det er lastet ned 1700 ganger. Redd Barna ønsker med dette prosjektet og evaluere, videreutvikle og trykke opp et 2. opplag av undervisningsopplegget. Dette vil gjøres ved å innhente erfaringer igjennom et digitalt spørreskjema fra skoler som har brukt filmene og undervsiningsopplegget. Her vil vi også velge ut samarbeidsskoler der vi kan observere filmene i bruk, som ivaretar geografisk og sosiodemografisk variasjon, og vi vil samtale med skolens elever og ansatte etter undervisningen. Basert på tilbakemeldinger fra spørreskjema, observasjon i klasserommet og samtaler med elever og lærere skal det lages en revidert og forbedret utgave av undervisningsopplegget, i samråd med en faglig referansegruppe, trykkes opp og vil kunne bestilles gratis fra skoler i hele Norge. Verktøyene vil promoteres igjennom vårt nettverk av skoler og lærerambassadører, på lærerstevner og igjennom aktivitet fra Redd Barnas medlemmer og frivillige.

Fremdriftsplan

Aug/20 – Okt/20: Rekruttere prosjektleder, referansegruppe. Spørreskjema og samarbeidsskoler Nov/20 – Feb/21: Observasjon i klasserom, samtale med lærere og elever Mars/21 – Mai /21: Oppdatere og videreutvikle undervisningsmateriell Juni/21 – juli/21: Design og trykk av undervisningsmateriell Aug/21 – juni/22: Lansering, promotering i sosiale medier, og igjennom lærerambassadører og nettverk. Mai/22: Evaluering ved digital spørreundersøkelse

Prosjektleder/forsker

Elin Halleland

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
#JegErHer – undervisning mot overgrep
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2020: kr 430 000, 2021: kr 220 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
30.04.2023
Status
Under gjennomføring