Jenteklubb for jenter over 20

Søknadssammendrag

I Norge i dag er mange, om ikke de fleste barn og ungdom med utviklinghemming integrert i den «vanlige» skolen. Dette kan nok være bra for mye, men sannsynligheten for et ensomt liv er høy. Mange av de utviklingshemmede menneskene vi møter, får venner for første gang når de er med i en organisert gruppe med andre utviklingshemmede. Og å ha venner er viktig. Vennegruppas formål er å lære redskaper for å være en venn. Bakgrunnen for denne gruppa er et påtrykk fra voksne utviklingshemmede som nå veiledes en-til-en. I vennegruppa vil vi bruke metoder som rollespill og bildeteater i arbeid med tematikk. Deltagerne er selv med å påvirker hvilke tema som belyses og jobbes med.

Vennegruppa vil være viktig for deltagerne, og kunne gi dem rom for å diskutere vanskelige og utfordrende situasjoner, og møter mellom mennesker. Å øve på kommunikasjon er nyttig for denne målgruppen – der det for mange ikke faller like naturlig. Hvordan snakker man med noen man aldri har møtt før? Hva kan man forvente av en venn? Hvordan blir man enige? Hva gjør deg sjalu – og hvordan takler du det? Å få noen øvelser, og å reflektere over konklusjonen, kan være viktige redskaper å ha med seg videre. Vi skal jobbe aktivt med Augusto Boals teknikker og andre som er egnet.Det er viktig å diskutere i plenum, og å hele tiden reflektere over valgene som blir gjort. Et hovedmål for gruppa vil være å samarbeide om å finne en god løsning på de aktuelle spørsmålene. Dette vil ha en egenverdi for deltagerne, og få positive ringvirkninger for samfunnet rundt den enkelte.

Målgruppe er unge og voksne utviklingshemmede i Trondheim og omegn.
VI skal treffes en gang i uka gjennom hele året, med unntak av fellesferier etc.
Vi åpner for to grupper; en begynner-gruppe (gruppe 1), og en videregående gruppe (gruppe 2). Man må ha gjennomført gruppe 1 for å kunne være med i gruppe 2.

01.02.2014 – 20.12.2014: Begynnergruppe
01.01.2015 – 20.12.2015: Begynnergruppe + videregående gruppe
01.01.2016 – 20.12.2016: Begynnergruppe + videregående gruppe

Det er viktig med gode trygghetsøvelser, slik at alle kjenner seg trygge og sterke i prosessen. Vi vil både gjøre sosiale gruppeaktiviteter – som å besøke kulturtilbud som teater, kino, museum etc, lage mat sammen, gå tur i marka og lignende. På denne måten blir vi godt kjent, og trygge nok på hverandre til å ta fatt på arbeidet. Det koster ofte mye for et menneske å være helt ærlig og å tørre å kaste seg ut i slike samtaler. Og da er trygghet alfa omega.

For å kunne måle prosjektet oppimot mål og forventninger, stilles det krav til en fortløpende evaluering etter hver økt. Det skal foreligge en halvårsrapport etter hvert semester.
Det vil i tillegg bli gjort en evaluering med hver enkelt deltager på slutten av semesteret. Gruppa skal ha en prosjektleder, samt to assistenter med relevant utdanning/arbeidspraksis. Vi forsøker å jobbe så mye som mulig inn mot frivillighet – men er i diskusjonssammenheng avhengig av mennesker med fagkompetanse. De deltagerne som har behov for å ha med ekstra støtte, er selv ansvarlig for å ha med støttekontakt eller annen assistanse.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Jenteklubb for jenter over 20.pdf

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Jenteklubb for jenter over 20
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 100 000, 2015: kr 100 000, 2016: kr 100 000
Startdato
15.01.2014
Sluttdato
30.12.2016
Status
Avsluttet