Jentesnakk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Initiativet kom fra kontaktlærere på studiespesialiserende linje, da de gjennom flere år har kjent et behov for nettopp tiltak som kan styrke jentenes psykiske helse, vennerelasjoner og miljøet i klassen. Skolens ønsker er å støtte opp om prosesser som skjer i elevens liv. Vi skal være en arena som ser og tar på alvor hele mennesket, hele eleven.

Målsetting

Målene er at flere jenter skal oppleve at de har fått nye venner, at de får større mulighet til mestringsopplevelser både personlig og faglig, bli bedre i stand til å sette egne grenser ifht. egen kropp, seksualitet og rus. Forebyggende effekt mot mobbing,

Målgruppe

Jenter (elever) på studiespesialiserende linje,

Antall personer i målgruppen

18

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å bruke metodikken «Jentesnakk» som er en praktisk – pedagogisk metode. Metoden er utviklet av Astrid E. Henriksen, Rønnaug Sørensen og Heidi Thommessen. Metoden er beskrevet i håndboka ”Mer jentesnakk – Hvordan og hvorfor jobbe med jenter i gruppe?” (Henriksen, Sørensen, &Thommessen, 2009). Målet med Håndboka er å gjøre det enklere å etablere jentegrupper og gi veiledning i gjennomføringen av jentegrupper. Intervensjonen består av 8-10 ukentlige gruppesamlinger à 1,5 – 2 timers varighet for grupper med 6-8 jenter. Gruppelederne har sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn. Gruppesamlingene har et overordnet tema for hver gang. Temaene er følgende: vennskap, kropp, mobbing, seksualitet, grenser og rus. Møtene har en struktur som sikrer en fast ramme: lett måltid, fast lokale, hyggelige og sosiale omgivelser. Ulike generelle øvelser og aktiviteter tilpasset et tema er bærende elementer i samlingene. Håndboka beskriver både hvordan en jentegruppe startes og hvordan slike grupper drives. Den blir derfor et ”verktøyskrin” med hensyn til ideer til innhold og opplegg for i de enkelte samlingene.

Fremdriftsplan

Uke 3: Oppstart av gruppen, bli kjent, hva er en jentegruppe. Uke 4:: Vennskap Uke 5:: Selvtillit og egne grenser Uke 6: : Kroppen Uke 7: : Kroppen Uke 8: : Vennskap Uke 11: 2t.Erfaringsutveksling med N.K.S. sentralt og lokale sanitetsforeningerUke 14: Mobbing Uke 15: Seksualitet Uke 16: Rus Uke 18: : Avslutning og evaluering Uke 20: 2t. Erfaringsutveksling med N.K.S. sentralt og lokale sanitetsforeninger

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har brukt metodikken «Jentesnakk» som er en praktisk – pedagogisk metode. Metoden er utviklet gjennom praktisk arbeid med jentegrupper fra 1990 tallet i Asker, Bærum, Oslo, Sola og Røyken. Metoden er utviklet av Astrid E. Henriksen, Rønnaug Sørensen og Heidi Thommessen. Metoden er beskrevet i håndboka ”Mer jentesnakk – Hvordan og hvorfor jobbe med jenter i gruppe?” Intervensjonen har bestått av 10 gruppesamlinger à 1,5 timers varighet. Gruppelederne har sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn. Gruppesamlingene har hatt et overordnet tema for hver gang. Temaene har vært følgende: vennskap, kropp, mobbing, seksualitet, grenser og rus. Møtene har en struktur som sikrer en fast ramme Ulike generelle øvelser og aktiviteter tilpasset et tema har vært bærende elementer i samlingene. Håndboka beskriver både hvordan en jentegruppe startes og hvordan slike grupper drives. Denne har vært et ”verktøyskrin” med hensyn til ideer til innhold og opplegg for i de enkelte samlingene.

Antall personer i målgruppen

19

Oppsummering

Prosjektet har gitt oss gode erfaringer og vi ser at Jentesnakk er en metode som fungerer godt i videregående skole for å skape trygghet, inkludering, styrke selvtillit og redusere prestasjonspress og angst. Vi ønsker å utvikle dette til et opplegg som kan gjennomføres som et fast opplegg for alle elever ved VG1.

Sluttrapport/artikler (pdf)

PROSJEKTRAPPORT endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Anita Fodor Talsnes

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Jentesnakk
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Røros videregående skole
Beløp Bevilget
2018: kr 67 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring