Jobbkondis

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Fontenehuset Kongsberg er en reelt lav terskel tilbud.
Organisert som et arbeidsorientert klubbhus hvor man har som mål at hvert medlem skal være aktivt i driften av huset og gi dem en tilrettelagt og meningsfull hverdag.
Brukermedvirkning baseres på frivillighet.
Vi opplever nå stor pågang av unge voksne medlemmer med en psykisk sykdomshistorie og mange av disse har en lang vei å gå frem til en arbeids orientert aktivitet og hverdag.
Sammen med medlemmene skal Fontenehuset gjøre veien tilbake til arbeidslivet/utdanning kortere.
Vi lever opp til våre visjoner for Fontenehuset Kongsberg» Et sted for nye muligheter»
Målsetning: Fontenehuset skal gjennom tett oppfølgning gi en aktiv og meningsfull hverdag.
Gjennom målsetningen vil prosjektmedlemmene merke økt engasjement.Målgruppe:Unge voksne medlemmer i alder 18-35 år som har utfordringer i forhold til samfunnets normer og krav om utdannelse og jobb.
Gjennomføring:Vi vil ansette en prosjektmedarbeider som kan i vareta de unge voksne medlemmene i prosjektet.
Medlemmene får innsikt i å drifte sin egen kafe og arbeidsplass.Lage egnene planer for faste og gode rutiner.Kostholds kurs, regnskap og kontor opplæring.
Betydning: Kafédriften vil gi de unge voksne verdifull jobbkondis de kan bruke videre i livet i forhold til jobb og utdanning.
Fremdriftsplan: Oppstart av prosjektet er satt til medio januar 2014.
VI oppretter en prosjektgruppe og har intervju runder med aktuelle medlemmer.
Prosjektleder og prosjekt medlemmer vil presentere prosjektet «Jobbkondis» for DPS, Nav, og tiltaksarrangør i Kongsberg.
Hver 6 måned vil man ha en gjennomgang med prosjektgruppen og klubbhusleder hvor man evaluerer prosjektet og legger plan for neste halvår.
Klubbhusleder vil rapportere løpende til styret i Stiftelsen Fontenehuset Kongsberg.
Styret har overordnet ansvar for økonomien og driften av Fontenehuset Kongsberg .(Se egen fremdriftsplan i søknaden)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til Extrastiftelsen jobbkondis.pdf

Prosjektleder/forsker

Lars Bjørnstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Jobbkondis
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2014: kr 307 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet