Jobbsjansen

Søknadssammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er at Sportsklubben Brann vil være med å ta et større samfunnsansvar. Fotball er en inkluderende sport, og favner alle samfunnslag. Samtidig har Brann en unik merkevare, som alle i Bergen kan assosiere seg med. Med dette som utgangspunkt ønsker vi å bidra til å hjelpe ungdom i arbeid. Det krever en del trening for å mestre en arbeidssituasjon hvis man har gått ledig. Her mener vi alle har forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet, men de kan trenge tilpasset trening for å mestre dette. I første omgang vil vi ta tak i ungdom som er i ferd med å falle utenfor arbeidslivet. Idéen har vi fått fra Jobbsjansen i Vålerenga, og planen var å overføre deres konsept til Bergen. Nå har vi kjørt et pilot-prosjekt her i Bergen og ser at vi ikke kan kopiere konseptet deres direkte. Den gruppen ungdom vi har med er mer utfordrende enn den Vålerenga har, og hos oss trenger de en tettere oppfølging.

Målsettingen for prosjektet er å få unge voksne ut i fast jobb eller motivere dem til videre skolegang. Vår klare målsetting er å få ut 60 % i jobb.

Målgruppen er unge voksne mellom 19-27 år, (gutter og jenter) gjerne med minoritetsbakgrunn. Kandidatene er under Nav sitt Kvalifiseringsprogram. Kvalifiseringsprogrammet er Navs viktigste tiltak mot fattigdom. Kvalifiseringsprogrammet er for dem som har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon. Dette er mennesker hvor det ikke bare holder å gi dem en jobb. De må trenes hos oss før de kan starte, og de må følges opp og støttes tett hos arbeidsgiver den første tiden.

Gjennomføring, arbeidstreningen i Jobbsjansen går over en periode på ca 5 måneder. Vi vil ta inn ca 15 kandidater hver runde. Her følger en oversikt over hva de ulike månedene inneholder. 1. mnd, kursing hos Brann, 2. mnd opplæring i bedrift, 3. mnd 3 dager bedrift 2 hos Brann, 4. mnd 4 dager bedrift og 1 dag Brann, 5. mnd 5 dager bedrift.

Den første måneden mottar ungdommene diverse kurs som skal gjøre dem bedre rustet til å utføre arbeidsoppgavene. Følgende kurs tilbys ungdommen: trener C-kurs i fotball, førstehjelpskurs, rollemodell, konfliktverksted, presentasjonsteknikk, kosthold, motivasjonskurs, teambuilding, jobbsøk, menneskerettigheter, personlig økonomi.

Etter kursperioden gjennomføres opplæring og arbeidstrening knyttet til konkrete fagområder. Ungdommen får tett oppfølging underveis.

I kursperioden er det også viktig at de lære å møte i tide, og å følge opp de oppgavene de får. Samtidig er det et fellesskap hvor de blir kjent med andre i samme situasjon, og dette gir dem et nytt nettverk. Opplæring med mennesker i samme situasjon gir trygghet for egne ferdigheter og innsats.

Prosjektet betydning, når vi får kandidater i jobb slutter de hos Nav, de tjener egne penger og blir skattebetalere. Det gjør mye med selvfølelsen til kandidatene at de klarer seg selv og ikke er avhengig av andre. Samfunnet betaler ikke lenger trygd til kandidatene, de får inn skatt og det kan virke forbyggende på psykiske lidelser og kriminalitet.

Fremdriftsplan
Jobbsjansen i Brann vil ha inntak 2 ganger i året, februar og september. Neste oppstart blir 28. august. SK Brann har ansatt en person til å drive Jobbsjansen. Vi startet opp et pilotprosjekt i november 2011 hvor vi tok inn 10 kandidater. I februar 2012 tok vi inn en ny gruppe, mens vi fortsatte å jobbe med den første gruppen. Disse to gruppene danner et erfaringsgrunnlag for videre drift. Vi har gått gjennom de deltagerne som har lykkes, og de som ikke har lykkes, og kartlagt årsakene til dette. Her har vi bygget opp kompetanse som er viktig for at vi lykkes i større grad med fremtidige deltagere. I den første gruppen har vi lykkes med 50 %. Når vi ser det i ettertidens lys, er vi mer bevisst på hvor i prosessen vi mistet noen kandidater, og det vil vi kunne gjøre bedre. Formålet er at dette skal være et permanent og løpende tiltak som en del av Branns satsning innenfor samfunnsansvar.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Rekruteringen til Jobbsjansen skjer i samarbeid med Oppfølgingstjenesten og Sosialtjenesten i NAV. Vi tar inn på intervju og kandidaten får vite om han/hun er med i Jobbsjansen kort tid etterpå. Jobbsjansen har oppstart 2 ganger i året, januar og august. Kandidatene er med i Jobbsjansen i 5-6 måneder; flere lenger hvis vi ser det hensiktsmessig. Hvert kull begynner med en overnattingstur, så har vi en kursperiode på 4 uker. Kursene er forberedelse til jobb og skole. Vi jobber mye med å bygge selvtillit. Som metoder benyttes MI (Motiverende Intervju) og Prochaskas og DiClementes endringssirkel (Wheel of Change) Etter kursperiode blir kandidatene plassert ut i praksis hos samarbeidspartnerne våre ut i fra ønske, interesse og kvalifikasjoner. De starter opp med 3 dager i uken og øker etter hvert til full arbeidsuke. Vi følger opp kandidatene tett underveis.

Antall personer i målgruppen

62

Oppsummering

Jobbsjansen blir et permanent tiltak i SK Brann. Vi har godt samarbeid med Bergen Kommune og vår samarbeidspartnere. Vi starter opp neste gruppe i slutten av januar. Det er viktigere for oss at hver enkelt kandidat i Jobbsjansen får godt utbytte av Jobbsjansen enn at vi når en %-sats.

Sluttrapport/artikler (pdf)

ExtraStiftelsen sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Hege Rokne

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Jobbsjansen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 250 000, 2014: kr 250 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet