Jonny Jern og vennene hans

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi laget en forestilling som ble vist på to av Askim kommunes største barneskoler, Korsgård Skole og Rom Skole. Det er begrenset hva man kan få med av læring i en forestilling som varer i ca. en halv time. Det meste av læringen skjer i for – og etterkant av forestillingen. Vi gjennomførte flere møter med lærerne på de ulike skolene. Da gikk vi bl. a. igjennom hvordan folderne kunne brukes i for – og etterarbeidet av forestillingen. De fikk også et skriv som kunne brukes som en mal i for – og etterarbeidet. Lærerne kom selv med nyttige innspill. Det ble skrevet sanger og skrevet tekst, sydd kostymer, utarbeidet folder/brosjyre, illustrert, snekret og malt. Møter ble holdt, og tidsrammer satt. Det ble holdt to forestillinger på hver skole. Vi pyntet gymsalene med store puter formet som frukter, noe som ble en del av «rammen» i forestillingen.På et stort lerret ble det vist en bakgrunns film. Det syntes elevene var gøy. Vi valgte å bruke kvalitativ metode. Fokusgruppe med lærerne, deltagende observasjon og spørreskjemaer.

Antall personer i målgruppen

400

Oppsummering

Fremover ønsker vi å videreutvikle prosjektet med pedagogisk utarbeidet opplæringsmateriell for lærere og elever. Vi kommer også til å videreutvikle flere av figurene som også skal være formidlere. Vita D får en stor rolle, da forskning viser at det er stor grad av vitamin D mangel i ulike grupper i befolkningen. «Jancos Jod» vil få sin rolle. Jod-mangel er også utbredt i ulike grupper i befolkningen. Her snakker vi forebygging.Vi ønsker at Jonny Jern og vennene hans skal turnere i to fylker neste år, i tidsrommet august – desember, via Den kulturelle skolesekken. Søknader er sendt inn

Sluttrapport/artikler (pdf)

NY SLUTTRAPPORT JONNY JERN.pdf

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Jonny Jern og vennene hans
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Beate Riiser Wengen
Beløp Bevilget
2016: kr 585 000
Startdato
17.01.2016
Sluttdato
16.06.2016
Status
Avsluttet